Blogs

de zaak in recht

Lees hier onze blogs over uitgelichte onderwerpen, dagelijkse ervaringen en nieuwtjes in de advocatuur en ons kantoor.

Advocaat op Koningsdag.

Koningsdag is voor mij de dag van de Oranje tompoezen en het NOS verslag van de koninklijke familie op bezoek in het Nederlandse land. Dit jaar is...

Lees meer

Op vakantie met je kinderen!

De vakantie breekt bijna aan! Een goed vooruitzicht voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Helaas is deze tijd voor kinderen van gescheiden ouders...

Lees meer

Indexering alimentatie 2021

Zoals in artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is opgenomen, worden de alimentatie-uitkeringen jaarlijks van rechtswege gewijzigd (geïndexeerd) met een...

Lees meer

Het horen van kinderen

In echtscheidingsprocedures waar ouders met kinderen zijn betrokken, moet er vaak ook een beslissing worden genomen over de hoofdverblijfplaats van...

Lees meer

Het wijzigen van je voornaam?

Veel mensen zullen – in mindere of meerdere mate – op enig moment niet tevreden zijn (geweest) met de voornaam/ voornamen die zij hebben gekregen...

Lees meer

KOM IN CONTACT MET ONS!