Het kan zijn dat er bij een scheiding een behoefte aan alimentatie ontstaat. Een partner die afhankelijk is van het inkomen van zijn of haar huwelijkspartner kan recht hebben op financiële ondersteuning na een scheiding, dit heet partneralimentatie. De Zaak in Recht helpt je bij het berekenen en vaststellen van deze alimentatie.

Berekening is complex

Het calculeren van alimentatie is een lastige som. De hoogte van de alimentatie na een echtscheiding stel je vast door een berekening te maken van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. Het is altijd goed om daarbij rekening te houden met de wettelijke maatstaven, dit zijn behoefte (wat heb je nodig per maand) en draagkracht (wat kan je ex-partner aan je betalen per maand).

Verschillende factoren wegen daarin mee, waaronder:

  • jouw netto besteedbaar maandinkomen in het laatste jaar van samenzijn én in het jaar waarin je het berekent (dit is niet het inkomen wat je per maand als inkomen ontvangt),
  • het netto besteedbaar maandinkomen in het laatste jaar van samenzijn én in het jaar waarin je het berekent van je ex-partner,
  • eventuele kinderalimentatie,
  • vaste woonlasten,
  • te betalen ziektekosten,
  • en gezamenlijke schulden.

Samenstellen van alimentatie

Het is mogelijk om zelfstandig samen met je ex-partner de hoogte van de alimentatie te bepalen. Vaak is het moeilijk om je dan te baseren op de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht. Als jullie bewust afwijken van deze maatstaven dan kan het in de toekomst moeilijker zijn om de alimentatie te laten wijzigen. Daarom is het vaak moeilijk om samen een bedrag overeen te komen, zonder externe hulp. Wij als familierecht advocaat of mediator van De Zaak in Recht kunnen jullie natuurlijk helpen bij het berekenen en afstemmen van de alimentatiebehoefte en alimentatiehoogte.

Het berekenen van partneralimentatie

Bij het vaststellen van de alimentatie werk je in een vaste volgorde. Eerst wordt er gekeken naar de behoefte van de ontvanger, vervolgens naar de draagkracht van de betaler. Hier wordt uiteindelijk de hoogte van de alimentatie op gebaseerd.

1. Behoefte van de ontvanger bepalen

De behoefte van de ontvanger wordt bepaald op basis van zijn of haar inkomen. Bij het bepalen van de behoefte wordt ook gekeken naar jouw mogelijkheden om in de toekomst meer inkomen te verdienen. Dit heet je verdiencapaciteit. De behoefte van een ontvanger kan hoger dan de draagkracht van de betaler. De laagste van de twee is het maximaal te betalen bedrag.

2. Draagkracht van de betaler bepalen

De ruimte in draagkracht bij de betaler wordt ook bepaald op basis van het inkomen. De kosten om zelf rond te komen en de vaste lasten te kunnen dragen worden eerst berekend. Dit noem je het draagkrachtloos inkomen. Enkel het inkomen wat boven dit draagkrachtloze deel valt, kan gebruikt worden om partneralimentatie te betalen. Dit wordt dan de draagkrachtruimte genoemd.

3. Vaststelling partneralimentatie

Er wordt een percentage van de draagkrachtruimte gebruikt voor het betalen van de alimentatie. Omdat er zo veel verschillende factoren meegenomen worden in de berekening is het niet mogelijk hier een standaard berekening van te geven: elke situatie is namelijk anders. Het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie is dus volkomen afhankelijk van jullie situatie.

Kinderalimentatie heeft voorrang

Iets dat wel volgens vaste richtlijnen wordt berekend is de kinderalimentatie. Ook is het (vanzelfsprekend) belangrijk om te weten dat de kinderalimentatie altijd voorrang heeft op de partneralimentatie.

Nieuwe situatie? Nieuwe berekening!

Bij veranderende omstandigheden zoals het verliezen van een inkomen (zoals bijvoorbeeld ten gevolge van de huidige coronacrisis), het verkrijgen van nieuwe inkomsten en/of een nieuw kind / stiefkind kan de partneralimentatie worden herzien. Het is dan nodig een nieuwe berekening te maken op basis van de nieuwe gegevens. Ook kan er een herberekening opgesteld worden als je vindt dat de alimentatie van begin af aan al te hoog of juist te laag is geweest. Dit moet je overigens wel goed kunnen onderbouwen. Bewust afwijken van de wettelijke maatstaven kan een herberekening door de rechter moeilijker maken.

Online de hoogte van partneralimentatie berekenen?

Er bestaan veel online tools om partneralimentatie te berekenen. Besef je dat dit soort berekeningen altijd een algemeen beeld geven, niet de juiste uitgangspunten in jullie geval kunnen berekenen en niet alle mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen meenemen. Er zijn ook te veel onderwerpen die invloed kunnen hebben op de uitkomst van de berekening. Dit soort berekeningen geven dus juist meer onrust voor de toekomst dan rust. Wil je hulp bij het opstellen van de partneralimentatie? Neem contact met ons op.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking met een echtscheidingsadvocaat van De Zaak in Recht. Wij adviseren je graag!

En wil je weten wat een herberekening of een procedure voor vaststelling of wijziging van partneralimentatie kosten? Check dan ook onze website, wij hanteren pakketprijzen. Zo weet je waar je aan toe bent. Wel zo duidelijk.

Stuur ons een bericht: