In echtscheidingsprocedures waar ouders met kinderen zijn betrokken, moet er vaak ook een beslissing worden genomen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorgregeling. Regelmatig zeggen onze cliënten dan: “Als ons kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar hij gaat wonen.” Dat klopt echter niet. Maar waar komt het idee dan vandaan dat het kind van 12 jaar (en ouder) zelf mag beslissen waar hij gaat wonen?

De mening van het kind in een procedure

Totdat een kind meerderjarig is, beslissen de ouders (die samen het gezag hebben) over het kind: waar het kind woont, wanneer hij naar de andere ouder gaat enz. Als zij die beslissingen niet samen kunnen nemen, beslist de rechter hierover.

In artikel 809 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is opgenomen dat in zaken betreffende minderjarigen de rechter – voordat hij een beslissing neemt – de minderjarige van 12 jaar of ouder in de gelegenheid stelt zijn mening kenbaar te maken.

Om welk soort zaken gaat het dan?

Het gaat om beslissingen over bijvoorbeeld het hoofdverblijf van het kind, de zorgregeling, een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. In zaken die over kinderalimentatie gaan, worden alleen kinderen van 16 jaar en ouder gehoord.

Uit de wet blijkt dat aan kinderen van 12 jaar en ouder altijd hun mening wordt gevraagd. Maar, de wet geeft ook de mogelijkheid om kinderen jonger dan 12 jaar te laten horen. De rechter beslist of hij hiervoor aanleiding ziet. Bij de rechtbank Amsterdam worden sinds 2017 kinderen vanaf 8 jaar uitgenodigd voor een gesprek. Bij de rechtbank Den Haag worden zelfs kinderen vanaf 6 jaar uitgenodigd bij zaken over internationale kinderontvoering. Een landelijk beleid voor het uitnodigen van kinderen jonger dan 12 jaar is er echter nog niet, maar dat zou nog kunnen komen.

Hoe gaat dat dan in de praktijk?

Het kind ontvangt een brief van de rechtbank waarin staat dat hij zijn mening mag geven. Dat mag tijdens een gesprek met de rechter op de rechtbank voorafgaand aan de zitting, maar het kind mag ook een brief schrijven aan de rechter.

Tijdens de zitting vertelt de rechter aan de ouders wat het kind verteld heeft. Hoe uitgebreid de rechter hierover vertelt, hangt af van wat de rechter met het kind heeft afgesproken.

Ten slotte, hoe gaat de rechter om met de mening van de minderjarige? De rechter neemt de mening van het kind mee in zijn beslissing. Maar, dat betekent niet dat wat het kind wil, ook gebeurt. Anders gezegd, het kind geeft zijn mening, maar de rechter beslist.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Onze familierechtsadvocaten en mediators zijn persoonlijk, betrokken en hebben ruime ervaring. Heb je nog vragen over dit onderwerp of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking met een echtscheidingsadvocaat of mediator van De Zaak in Recht. Wij adviseren je graag!

Deel deze blog

Lees ook onze andere blogs:

Vragen? Stuur ons een bericht: