Een echtscheiding is een emotioneel proces dat veel tijd in beslag kan nemen. Naast een eerste verwerkingsfase krijgen jullie te maken met verschillende administratieve, juridische en procedurele handelingen.

Deze handelingen zijn onderdeel van het gehele scheidingsproces, maar een echtscheiding is pas officieel als er een specifieke handeling heeft plaatsgevonden.

We vertellen je er graag meer over in deze blog.

Advocaat bij echtscheiding verplicht

De echtscheidingsprocedure begint meestal nadat het nieuws bekend is gemaakt en jij en je partner een gezamenlijke of eigen advocaat in de arm nemen. Een advocaat is bij een echtscheiding verplicht, omdat hij of zij het verzoekschrift tot echtscheiding moet indienen bij de rechter. Je kunt zelf bepalen wanneer je de advocaat inschakelt, maar over het algemeen geldt: hoe eerder, hoe beter.

Door het inschakelen van een gezamenlijke advocaat verloopt een echtscheidingsproces sneller en altijd gericht op goede harmonie, maar dit is enkel mogelijk indien jullie samen bereid zijn om samen de echtscheiding af te ronden. Met een gezamenlijke advocaat is het aan jullie om samen afspraken te bespreken en te maken. Jullie advocaat controleert of deze afspraken juridisch en concreet uitvoerbaar zijn.

Sommige advocaten kunnen ook optreden als scheidingsmediator. Het grote voordeel van een scheidingsmediator is dat hij of zij naast juridische ondersteuning ook emotionele ondersteuning biedt én jullie stap voor stap begeleidt bij het maken van afspraken.

Als jullie met elkaar in conflict zijn en het lukt niet om tot gezamenlijke afspraken te komen, dan zijn jullie genoodzaakt om allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. Soms resulteert dit in een vechtscheiding, wat ons betreft is dit een doodlopende en niet constructieve weg die zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Afspraken vastleggen

Binnen een echtscheiding moeten er belangrijke beslissingen gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de verdeling van goederen, of het gezamenlijke huis verkocht moet worden, bij wie de kinderen gaan wonen en misschien zelfs over wat er met de hond gebeurt.

Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Dit is een geschreven document waarin alle afspraken die betrekking hebben op een scheiding worden vastgelegd. Beide partners dienen dit document te tekenen en het document kan worden bekrachtigd door de rechter.

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat je elkaar daarna kunt houden aan gemaakte afspraken. Bovendien hebben hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een convenant nodig om de echtscheiding af te wikkelen.

Hebben jullie samen minderjarige kinderen? Dan ben je wel verplicht om hier een zogenaamd ouderschapsplan voor op te stellen. Hierin staan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken en deze kunnen worden opgenomen in het convenant.

Een afspraak over de kinderalimentatie kan worden opgenomen in een ouderschapsplan. Als je daar samen niet uitkomt dan kan een rechter alleen over dit onderwerp alsnog een beslissing nemen. Als je niet tot een volledige overeenstemming komt dan kunnen jullie niet meer worden bijgestaan door jullie gezamenlijke advocaat. Je zal dan ieder een eigen advocaat in moeten schakelen. Het ouderschapsplan wat tot dan toe wel is afgesproken kan gewoon bekrachtigd worden tot de rechtbank. Een advocaat kan je helpen bij het opstellen van een dergelijk ouderschapsplan.

Verzoekschrift tot echtscheiding indienen

Als de afspraken gemaakt zijn, dan kan het verzoekschrift tot echtscheiding met het convenant en ouderschapsplan worden ingediend bij de rechter.

Als er sprake is van een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding, dan verloopt de procedure over het algemeen vrij snel. De rechter doet dan meestal binnen een aantal weken uitspraak. In de regel hoef je dan niet naar de rechtbank toe.

Is er sprake van een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding? Dan vindt er vaak eerst een hoorzitting plaats en kan de procedure veel tijd in beslag nemen.

Wanneer is de scheiding officieel?

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, is de scheiding nog niet officieel. De scheiding dient te worden ingeschreven in het huwelijksregister van de Burgerlijke Stand.

Dit kan vanaf drie maanden na de uitspraak of sneller door beiden een akte van berusting te ondertekenen waarmee jullie aangeven het eens te zijn met de uitspraak. Op deze manier kan de echtscheiding sneller officieel gemaakt worden.

Het is ook mogelijk dat jij of je partner in die drie maanden in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Hiervoor is een advocaat nodig.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Heb je nog vragen over dit onderwerp of ben je op zoek naar een echtscheidingsadvocaat?

Neem dan contact op met een familierecht advocaat of mediator van De Zaak in Recht. Wij adviseren je graag en kunnen je begeleiden tijdens het gehele scheidingsproces.

Stuur ons een bericht: