Als je ouders gaan scheiden, dan wil je als kind weten welke rechten je hebt. Maar ook als ouder is het belangrijk om te weten wat je wel en niet voor je eigen kind kunt beslissen. Mag een kind bijvoorbeeld zelf beslissen bij welke ouder hij of zij gaat wonen?

Tot 18 jaar: besluit ligt bij ouders

Een minderjarig kind mag niet zelf besluiten bij welke ouder hij of zij gaat wonen na een scheiding. Dit wordt bepaald door de ouders, en vastgelegd in het ouderschapsplan.

Goed om te weten: deze keuze is niet definitief. Als er iets in je situatie verandert waardoor het kind bij de andere ouder gaat wonen, dan kan dit in het ouderschapsplan aangepast worden.

Vanaf 12 jaar: mening van het kind telt mee

Een kind van 12 jaar of ouder heeft juridisch gezien wél het recht om zijn of haar mening te geven, als de ouders samen niet tot een besluit kunnen komen. In dat geval heeft het kind recht op een 1-op-1 gesprek met de kinderrechter. Dit noem je het kinderverhoor.

Kinderverhoor door de rechter

Het kinderverhoor is een gesprek tussen de rechter en het kind. Verhoor is eigenlijk geen goede term: de bedoeling is dat de rechter een gesprek heeft met het kind zelf, of dat het kind schriftelijk zijn/haar mening kan geven over de onderwerpen die voorliggen. De rechter luistert dan naar de mening van het kind en weegt dit mee in de uiteindelijke uitspraak.

Wil je weten hoe zo’n gesprek verloopt? Check dan deze video over het kinderverhoor.

Mening van het kind niet het enige argument

Een rechter zal de keus niet enkel op de mening van het kind baseren, maar alle omstandigheden laten meewegen in het besluit. De mening van het kind kan een onderdeel zijn in de beslissing.

In hoeverre de mening van het kind bepalend is in het besluit, is bijvoorbeeld afhankelijk van de situatie. Hierbij is leeftijd niet de enige factor, en zijn bijvoorbeeld de mate van beïnvloedbaarheid en andere omstandigheden ook van belang.

Waarom kiest een kind niet zelf?

In sommige gevallen willen ouders het kind zelf laten kiezen. Het kiezen tussen ouders is echter niet een beslissing die een kind behoort maken. Onderzoek wijst uit dat dit ook schadelijk is voor een kind. Ook kan hij of zij later spijt krijgen van het besluit, en de gevolgen die de keus bij de ouders heeft veroorzaakt. Het kiezen voor één ouder kan bijvoorbeeld ten koste gaan van het contact met de andere ouder, ook als dit niet zo wordt uitgesproken.

Waarom dan wel een kinderverhoor?

Voor een kind is het fijn als hij of zij haar mening mag geven en serieus genomen wordt, in de wetenschap dat er door de rechter een weloverwogen besluit wordt gemaakt.

Het is ook een (nationaal en internationaal) recht van het kind om gehoord te worden over onderwerpen die hem / haar aangaan. Verder is het voor een juiste besluitvorming van de rechter belangrijk om met het kind te spreken, en de ruimte te geven om zijn / haar eigen verhaal te doen.

Hulp bij opstellen ouderschapsplan

Wanneer het samen niet lukt om beslissingen te maken over het ouderschap, kun je hier hulp bij inschakelen. Bij De Zaak in Recht helpen we je graag. Dit kan al in het begin van het proces, bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ook als mediator kunnen wij jullie begeleiding bieden.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

Onze familierechtadvocaten en mediators zijn persoonlijk, betrokken en hebben ruime ervaring. Heb je nog vragen over dit onderwerp of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking met een echtscheidingsadvocaat of mediator van De Zaak in Recht. Wij adviseren je graag!

Onze familierechtsadvocaten en mediators zijn persoonlijk, betrokken en hebben ruime ervaring. Heb je nog vragen over alimentatie of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking met een echtscheidingsadvocaat van De Zaak in Recht. Wij adviseren je graag!

Deel deze blog

Lees ook onze andere blogs:

Stuur ons een bericht: