De advocaten


mr. I.P.J. (Ingrid) van den Heuvel-Beerens linkedin Ingrid


advocaat Ingrid van den HeuvelIngrid (1985) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht waar zij een master Strafrecht heeft afgerond. Tijdens haar studietijd was zij onder meer werkzaam als buitengriffier op de strafsectie van de rechtbank te Utrecht. In 2009 is zij beëdigd als advocaat.

Ingrid is gespecialiseerd in familierecht (in de breedste zin van het woord dus bijvoorbeeld echtscheidingen, alimentatie, verdelingen, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, schriftelijke aanwijzingen en dergelijke) jeugdrecht en strafrecht. Zij treedt ook op als mediator. Ingrid heeft de familierecht opleiding van de vFAS , de Profileringscursus Strafrecht en de specialisatieopleiding jeugdrecht gevolgd.

Lees meer over Ingrid

 

 


mr. I.M. (Ingeborg) Redertlinkedin Ingeborg


Advocaat Ingeborg RedertIngeborg Redert werkt als advocaat-medewerker in ons team. Ingeborg (1980) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is in 2004 afgestudeerd. Na haar studie heeft zij twee jaar bij een rechtsbijstandsverzekeraar gewerkt. In 2007 heeft zij de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Ingeborg is gespecialiseerd in familierecht (in de breedste zin van het woord dus bijvoorbeeld echtscheidingen, alimentatie, verdelingen en dergelijke), civiel jeugdrecht en erfrecht. In 2018 heeft zij leergang Erfrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk met goed gevolg afgerond.

Lees meer over Ingeborg