De vakantie breekt bijna aan! Een goed vooruitzicht voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Helaas is deze tijd voor kinderen van gescheiden ouders soms niet zo zorgeloos. Uit ervaring weten wij dat het plannen van een zomervakantie vaak tot onrust tussen gescheiden ouders kan leiden. Dit is vervelend voor de ouders, maar is met name verdrietig voor een kind. Jullie willen namelijk allebei vakantie vieren met jullie kind(eren). En het liefst ben je tijdens deze zomervakantie niet zonder je kind(eren). Een scheiding zorgt er helaas ook voor dat je een periode zonder kind(eren) doorbrengt. Gun je kind(eren) en elkaar als collega-ouders een mooie vakantie.

Wij delen graag vijf tips met je:

1. Overleg met elkaar

Jullie zijn net uit elkaar, kort of al langer gescheiden. De wijze waarop je tijdens de relatie overleg pleegden ligt achter jullie. Verwacht niet dat je met een half woord voldoende duidelijkheid geeft. Onduidelijkheid zorgt voor onrust. Begin dus op tijd met overleggen. Kijk eerst in het ouderschapsplan. In de bijlage staat de verdeling van de vakanties per jaar beschreven. Vooral als jullie nog niet of juist net gescheiden zijn is het belangrijk om je strikt aan deze verdeling te houden. Hebben jullie geen ouderschapsplan? Bedenk hoe de verdeling het afgelopen jaar is geweest.

2. Houd het simpel

Wij maken het vaker mee, afspraken van ouders waarin wij ons drie keer moet verdiepen om de verdeling van de zomervakantie te begrijpen. Ons advies is om het zo simpel mogelijk te houden. Houd als criterium aan dat je samen je kind kan uitleggen hoe de zomervakantie ingedeeld is. Het is voor een kind ook fijn om dit uitgelegd te krijgen door jullie samen. Bedenk dat je collega-ouders bent, ook al zijn jullie als partners uit elkaar. Een kind is erbij gebaat als hij/zij weet dat mama het leuk zal vinden als hij/zij met papa op vakantie is en omgekeerd.

Houd daarnaast het belang van het kind(eren) voor ogen. Jullie eigen belang is hier ondergeschikt aan. Wil je beiden een verre vakantie maken? Bedenk of een hele zomervakantie ver weg wel fijn is voor jullie kind(eren). Willen jullie beiden naar hetzelfde land of dezelfde plek op vakantie? Bedenk of je je kind(eren) hiermee een plezier zal doen. Spreek dan bijvoorbeeld af dat de ene ouder dit jaar daarnaartoe zal gaan en de andere ouder volgend jaar. Zo maken jullie het voor jullie kind(eren) leuk. En als je kind een leuke vakantie heeft, dan heb je dat als ouders natuurlijk ook.

3. Maak duidelijke afspraken

Wanneer wil je weg gaan, hoe lang ga je weg, waar ga je heen en wanneer kom je terug? Als je kind(eren) een weekje bij een vriendje / vriendinnetje of familie verblijven, hoelang zijn ze daar dan? Wie brengt ze daarnaartoe en wie haalt ze? En hoe laat?

Het lijkt misschien overbodig, maar bespreek alle onderwerpen van een vakantie. Vage afspraken leiden vaak tot frustratie. Let er ook op dat je een brief voor de thuisblijvers maakt. Het is niet alleen fijn om te weten waar je kind(eren) verblijft, je bent dit als ouders ook verplicht aan elkaar.

Als je met elkaar tot afspraken komt, leg ze dan vast. Je kan ze bijvoorbeeld naar elkaar mailen. Zorg dat je als bijlage hierbij de thuisblijvers brief en een kopie van de documenten (die je nodig hebt als je als gescheiden ouder met kind(eren) reist, lees hier meer over onder punt 4) bijvoegt. Zo hebben jullie beiden dezelfde informatie tot jullie beschikking.

4. Administratie op orde

Als je beiden het gezag over je kind(eren) hebt dan mag je niet zonder toestemming van elkaar met je kind(eren) op vakantie. Zorg dat je voorbereidingen treft om op vakantie te gaan, ook als je gescheiden bent. Wat moet je voor je kind(eren) – op tijd – verzamelen:

* Recent houdt in dat het uittreksel niet ouder dan drie maanden mag zijn.

Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de ambassade van het betreffende land en daar te vragen of er verder nog documenten nodig zijn.

5. Gun je kind een onbezorgde vakantie

Als je alles goed hebt geregeld en je vakantietijd aanbreekt, geniet samen met volle teugen van je vakantie. Laat je kind(eren) de andere ouder ook delen in dit plezier. Kortom, stuur samen een kaartje naar huis, deel wat foto’s via WhatsApp of laat je kind(eren)bellen met de andere ouder. Laat je kind(eren) zich vrij voelen om de andere ouder te vertellen hoe leuk het is.

Bij het plannen van je vakanties, maar ook bij alle onderwerpen die jullie als gescheiden ouders voor jullie kind(eren) moeten regelen denk dan aan de gouden regel Behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden.’

Mediator Utrecht

En als je er samen niet uitkomt, neem gerust contact met ons kantoor op. Wij kunnen jullie als mediator bijstaan om samen tot afspraken te komen.

De Zaak in Recht wenst jullie een hele fijne zomervakantie toe!

Deel deze blog

Lees ook onze andere blogs:

Stuur ons een bericht: