Jeugdrecht advocaat

De Zaak In Recht

“Wij vinden het mooi als het op goede gronden lukt om een uithuisplaatsing te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk om een goede relatie te hebben met alle betrokken partijen. Jouw belang als minderjarige is voor ons daarbij het belangrijkste”

Jeugdrecht

Als minderjarige kun je in aanraking met het rechtssysteem. De juridische wereld waar je dan in terecht komt kan ingewikkeld en belastend zijn.

Je kan als minderjarige op verschillende manieren in aanraking komen met het recht:

Bijvoorbeeld:
  • Het gaat niet goed met je op school of thuis en de rechter moet beslissen of je onder toezicht gesteld wordt van een gecertificeerde instelling of dat je uit huis geplaatst wordt.
  • Je wordt verdacht van een strafbaar feit en je krijgt te maken met de politie, de officier van justitie, de raad voor de kinderbescherming, Bureau Halt of de kinderrechter.
  • Je ouders gaan of zijn uit elkaar en je bent het niet eens met de zorg- of omgangsregeling of je hoofdverblijfplaats.

De specialisten: 

Ingrid en Dorrit zijn allebei gespecialiseerd in het civiele jeugdrecht. Daarnaast zijn zij ook jeugdrechtspecialist en lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten vnja. De rechtbank kunnen Ingrid of Dorrit aanwijzen als je advocaat. Je kunt ook zelfstandig contact met ons opnemen. Belangrijk voor je om te weten is dat je als minderjarige niet voor de bijstand van een advocaat hoeft te betalen.

 

Advocaat op Koningsdag.

Koningsdag is voor mij de dag van de Oranje tompoezen en het NOS verslag van de koninklijke familie op bezoek in het Nederlandse land. Dit jaar is dat echter anders. Dit jaar is Koningsdag de dag van de hoofdstrafpiketdienst voor volwassenen. Een andere ervaring voor...

Kinderalimentatie en woonlasten

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt, anders dan bij de berekening van partneralimentatie, rekening gehouden met de forfaitaire woonlasten. De woonlasten worden vastgesteld op 30 % van het netto besteedbaar maandinkomen. Voor dit systeem is een aantal jaren...

Op vakantie met je kinderen!

De vakantie breekt bijna aan! Een goed vooruitzicht voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Helaas is deze tijd voor kinderen van gescheiden ouders soms niet zo zorgeloos. Uit ervaring weten wij dat het plannen van een zomervakantie vaak tot onrust tussen gescheiden...

Piek scheidingen na de vakantie.

De Universiteit van Washington heeft onderzoek gedaan naar echtscheidingen. En wat blijkt? Na de zomervakantie stijgt het aantal aangevraagde scheidingen. Ook na Valentijnsdag en de voorjaarsvakantie ontstaat er een piek. Dit zou te maken kunnen hebben met de...

Het verdelen van het vakantiegeld en de belastingaanslag na een echtscheiding

Gemeenschap van goederen Als mensen getrouwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben) in gemeenschap van goederen, dan zal – in geval van een echtscheiding – deze gemeenschap moeten worden verdeeld. Wat er precies tot die gemeenschap van goederen behoort, hangt...

Indexering alimentatie 2021

Zoals in artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is opgenomen, worden de alimentatie-uitkeringen jaarlijks van rechtswege gewijzigd (geïndexeerd) met een door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld percentage. Dit is alleen anders als hiervan bij rechterlijke...

Het horen van kinderen

In echtscheidingsprocedures waar ouders met kinderen zijn betrokken, moet er vaak ook een beslissing worden genomen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorgregeling. Regelmatig zeggen onze cliënten dan: “Als ons kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar...

Scheiden als ondernemer in tijden van corona

Corona heeft ons inmiddels allemaal in de greep. In onze praktijk zien we dat alle cliënten die verwikkeld zijn in een echtscheiding de virusuitbraak terugzien in hun zaak. Dat kan betekenen dat een (tijdelijke) zorgregeling niet wordt nageleefd, vakanties met de...

Gescheiden ouders: mag je zelf beslissen bij wie je gaat wonen?

Als je ouders gaan scheiden, dan wil je als kind weten welke rechten je hebt. Maar ook als ouder is het belangrijk om te weten wat je wel en niet voor je eigen kind kunt beslissen. Mag een kind bijvoorbeeld zelf beslissen bij welke ouder hij of zij gaat wonen? Tot 18...

Verdacht van een misdrijf, wat nu?

Als verdachte van een misdrijf kun je in een stressvolle en onzekere situatie terechtkomen. Wat moet je doen als je verdacht wordt van een misdrijf, en wanneer schakel je de hulp van een advocaat in? Wanneer ben je verdachte? Iedereen kan in aanraking komen met het...

Jeugdstrafrecht

Als je als minderjarige verdacht wordt van een strafbaar feit, dan is het belangrijk om een advocaat in te schakelen. Als je bent opgepakt door de politie, heb je recht op een advocaat. Tijdens het verhoor bij de politie mag je advocaat of één van je ouders aanwezig zijn.

De advocaat is er alleen voor jou. Alles wat je aan de advocaat vertelt blijft geheim. Nadat je door de politie bent verhoord zal je zaak worden beoordeeld door de de officier van justitie. Als de officier van justitie besluit dat je vervolgd wordt dan krijg je een gespecialiseerde advocaat door de rechtbank toegewezen. Je kan ook zelf een advocaat kiezen.

Een vervolging: 

Als je vervolgd wordt dan kan je uitgenodigd worden door het Openbaar Ministerie om te komen voor een gesprek met de Officier van Justitie. Tijdens dit gesprek kan er een voorstel aan je worden gedaan voor een afdoening. Afdoening kan een straf betekenen, maar ook een cursus of een schadevergoeding. Je ouders moeten ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Als je de afdoening accepteert dan is daarmee de zaak klaar. Je krijgt dan wel een strafblad. Als je de afdoening niet accepteert of deze niet naar behoren uitvoert dan moet je bij de kinderrechter verschijnen. Als je een uitnodiging hebt ontvangen voor een gesprek met de Officier van Justitie dan kan je vrijblijvend contact met Ingrid of Dorrit opnemen.

De officier van justitie kan ook bepalen dat je voor een kinderrechter moet verschijnen. Als je voor de kinderrechter moet verschijnen krijgt je een dagvaarding. Je ouders moeten ook op de zitting aanwezig zijn. Als je een dagvaarding hebt ontvangen dan kan je ook vrijblijvend contact met Ingrid of Dorrit opnemen.

Voor jou is het belangrijk om te weten dat je als minderjarige niet hoeft te betalen voor de advocaat.

Ondertoezichtstelling en bijstand voor de minderjarige (OTS)

Als er problemen zijn over jou, bijvoorbeeld omdat er thuis of op school problemen zijn, dan kan de kinderrechter bepalen dat je onder toezicht gesteld wordt. Voordat de kinderrechter een beslissing neemt, mogen je ouders hun mening geven tijdens een zitting. Als je twaalf jaar ouder of bent dan mag je ook zelf je mening geven aan de rechter.

De instelling die deze maatregel uitvoert heet een gecertificeerde instelling, dit zijn instanties zoals Stichting Samen Veilig (SAVE), de William Schrikker Stichting of het Leger des Heils. Er wordt een gezinsvoogd voor je aangesteld die je tijdens de ondertoezichtstelling (OTS) zal begeleiden. Deze gezinsvoogd kan beslissingen over jou nemen. Ook kan de gezinsvoogd bepalen dat je sommige dingen moet doen of juist niet moet doen. Als je het niet eens bent met een aanwijzing van de gezinsvoogd dan kun je verzoeken om deze vervallen te verklaren of in te laten trekken. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Duur van de ondertoezichtstelling:

Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal een jaar worden uitgesproken. Elke verlenging moet getoetst te worden door de kinderrechter. Als je twaalf jaar of ouder bent dan kan je ook tijdens deze zitting je mening geven. Ingrid en Dorrit kunnen je adviseren en bijstaan tijdens een zitting.

Uithuisplaatsing en bijstand aan een minderjarige

De kinderrechter kan van mening zijn dat de zorgen over jou zo groot zijn, dat het beter voor je is dat je (tijdelijk) niet meer thuis woont. Je wordt dan uit huis geplaatst. Voordat de rechter beslist dat je uit huis geplaatst moet worden mogen je ouders hun mening geven aan de rechter. Als je twaalf jaar of ouder bent mag je zelf ook je mening geven. Dat gebeurt tijdens een zitting op de rechtbank.

Je kan uit huis geplaatst worden bij familieleden, dit heet een netwerk pleeggezin. Ook kan je bij een onbekend gezin worden geplaatst, dit heet een (gewoon) pleeggezin. Tot slot kan je in een tehuis of een instelling worden geplaatst.

De kinderrechter:

De rechter kan toestemming geven voor een uithuisplaatsing voor een jaar of korter. Een uithuisplaatsing kan verlengd worden. Elke verlenging dient getoetst te worden door de kinderrechter. Als je meer wilt weten over uithuisplaatsing kan je vrijblijvend contact met Ingrid of Dorrit opnemen.

Instelling voor gesloten jeugdzorg

De kinderrechter kan van mening zijn dat de zorgen over jou zo ernstig zijn, dat het beter voor je is als je uit huis wordt geplaatst. Vaak kom je dan terecht in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp, ook wel een jeugdinstelling genoemd. De rechter vindt dat dan noodzakelijk, omdat je anders niet de juiste hulp krijgt. Een accommodatie voor gesloten jeugdhulp is een instelling waar je niet zelfstandig naar buiten mag gaan. De deuren gaan op slot.

De zitting:

Voordat de rechter hierover beslist, mag je aan de rechter je mening geven. Hiervoor maakt het niet uit hoe oud je bent. Voorafgaand aan deze zitting krijg je een gespecialiseerde advocaat toegewezen door de rechtbank. Deze advocaat is er alleen voor jou. Het kan zijn dat Ingrid of Dorrit als advocaat aan je zal worden aangewezen. Je kan ook zelf een advocaat kiezen. Belangrijk om te weten is dat je als minderjarige niet voor deze advocaat hoeft te betalen.

Meer weten over jeugdrecht?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden de mogelijkheid om vrijblijvend een kennismakingsafspraak te maken om jouw juridisch probleem voor te leggen aan één van onze advocaten.

Onze afspraken kunnen in persoon op kantoor plaatsvinden, maar ook via videobellen of telefonisch.

KOM IN CONTACT MET ONS!