Overlegscheiding

Uw scheiding goed geregeld!

Een overlegscheiding is een unieke manier van uit elkaar gaan, waarbij een team van professionals wordt samengesteld afhankelijk van jullie behoeften.

In overleg scheiden

 

Ingrid is lid van de Vereniging van Collaborative Professionals en kan je helpen met overlegscheiden. Bij overlegscheiden hebben beide partijen een eigen advocaat die hun belangen behartigt, maar wordt de gezamenlijke oplossing niet uit het oog verloren. Overlegscheiden doe je samen onder begeleiding van verschillende deskundigen.

Uit elkaar gaan is niet iets wat je zomaar doet. Het is verdrietig, er komt veel op je af en het kan ook hartstikke pijn doen. Maar jullie moeten wel dingen regelen. Wat doen jullie bijvoorbeeld met de woning en met jullie bezittingen? Hoe pakt dat fiscaal uit? En als jullie kinderen hebben dan moeten daar ook afspraken over worden gemaakt. Jullie blijven namelijk wel samen ouders. Allemaal onderwerpen waar je over moet nadenken. Maar met je ex-partner overleggen als je verdriet of pijn hebt is moeilijk.

Met een overlegscheiding is er oog voor al deze aspecten van een scheiding, dus ook voor de emotionele impact op jullie en (als die er zijn) op de kinderen.

 

 

De zaak in recht blog

Overlegscheiding tegenover mediation

 

Bij een overlegscheiding hebben beide partijen een eigen advocaat en schuiven er daarnaast een coach/psycholoog en een financieel expert aan. Als het nodig is kan daar ook een kindercoach aan worden toegevoegd.

Het team van deskundigen maakt gezamenlijk afspraken over het proces. De advocaten behartigen de belangen van hun eigen cliënt maar strijden niet tegen de ander. Het doel van overlegscheiden is om in één keer alles op een respectvolle en duurzame manier met elkaar te regelen.

Bij mediation is er één bemiddelaar en worden er meestal niet (veel) andere deskundigen direct betrokken bij het proces. Bij overlegscheiden hebben jullie beiden een eigen belangenbehartiger en zijn de andere deskundigen direct betrokken bij het proces.

Overlegscheiden is dan ook een unieke manier van uit elkaar gaan waarbij een team van professionals wordt samengesteld afhankelijk van jullie behoeften.

Voor wie is overlegscheiden geschikt?

 

Overlegscheiden is geschikt voor partners die uit elkaar gaan en afspraken moeten maken over bezittingen, alimentatie en (indien aanwezig) de kinderen. Het is geschikter dan mediation als je ieder je eigen belangenbehartiger naast je wenst tijdens dit proces. Ook als de verschillen in het begin te ver uit elkaar lijken te liggen is overlegscheiden een optie. Het voor jullie samengestelde team van deskundigen is opgeleid om met dit soort conflicten om te gaan en heeft als doel om jullie duidelijke en duurzame afspraken te laten maken. Bij overlegscheiden is de rechter niet betrokken. Pas als jullie afspraken helder op papier staan wordt een gezamenlijk verzoek voorgelegd aan de rechter. De advocaten vragen de rechter dan om de afspraken te bekrachtigen en indien nodig de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap uit te spreken.

Overlegscheiden kan ook als jullie niet getrouwd of geregistreerd partners zijn. In dat geval hoeft de rechter jullie afspraken niet te bekrachtigen. De advocaten en andere deskundigen stellen een overeenkomst op die jullie zelf ondertekenen.

Wat kost overlegscheiden?

 

Vooraf maak je financiële afspraken met je eigen advocaat. Je partner doet dat ook met diens advocaat. De kosten van de andere deskundigen betalen jullie samen.

Overlegscheiden kan al in vier gesprekken (van maximaal twee uur). De advocaat rekent daarvoor het eigen tarief. Daarnaast rekent de advocaat tijd voor eventueel overleg met jou en voor het opstellen van documenten.

Afhankelijk van de omvang van jullie zaak en de grootte van het team deskundigen kost overlegscheiden gemiddeld tussen de 4.500,- en 7.000,- euro inclusief btw per persoon.

Is overlegscheiden duurder of goedkoper dan andere manieren van scheiden?

 

Bij overlegscheiden wordt in een keer duidelijk hoeveel je grofweg moet betalen aan je advocaat en de andere deskundigen. Dat komt neer op een groot bedrag dat in een keer moet worden betaald. De ervaring leert dat overlegscheiden toch goedkoper kan zijn dan een scheiding via een gerechtelijke procedure. In zo’n geval betaal je de advocaat maandelijks in kleinere bedragen. Een procedure bij de rechtbank duurt daarentegen in bijna alle gevallen veel langer dan overlegscheiden. Als de andere partner ook een eigen advocaat heeft is de gemiddelde doorlooptijd van een procedure bij de rechter 59 weken. De eenmalige investering in een overlegscheiding is in zo’n geval vaak veel goedkoper.

Overlegscheiden kan ook om afspraken te maken over één onderwerp

 

Als jullie afspraken willen maken over één onderwerp dan biedt overlegscheiden ook een uitkomst. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een herziening van de partner- en of kinderalimentatie. Ook als jullie niet zijn gehuwd of geregistreerd als partner maar alleen hebben samengewoond kun je overlegscheiden. Jullie hebben misschien wel samen een woning gekocht waarover afspraken gemaakt moeten worden. In alle gevallen wordt overlegscheiden afgestemd op jullie behoeften en wensen.

Zie voor meer informatie over overlegscheiden en de Vereniging van Collaborative Professionals

Overlegscheiden iets voor jullie?

Is een overlegscheiding iets voor jullie? Vul het formulier in en wij nemen direct contact met jullie op.

Onze afspraken kunnen in persoon op kantoor plaatsvinden, maar ook via videobellen of telefonisch.

Meer informatie over Overlegscheiden!

Neem contact met ons op: