Overlegscheiding

Uw scheiding goed geregeld!

Een overlegscheiding helpt jullie om samen op een goede manier uit elkaar te gaan. We geven aandacht aan alle onderwerpen binnen jullie echtscheiding en maken samen met julie afspraken op maat. 

In overleg naar een oplossing

 

De Zaak in Recht heeft – naast mediation – nog een werkwijze om in overleg naar een oplossing te komen.

Uit elkaar gaan is namelijk niet iets wat je zomaar doet. Het is verdrietig, er komt veel op je af en het kan ook hartstikke pijn doen. Maar jullie moeten wel dingen regelen. Wat doen jullie bijvoorbeeld met de woning en met jullie bezittingen? Hoe pakt dat fiscaal uit? En als jullie kinderen hebben dan moeten daar ook afspraken over worden gemaakt. Jullie blijven namelijk wel samen ouders. Allemaal onderwerpen waar je over moet nadenken. Maar met je ex-partner overleggen als je verdriet of pijn hebt is moeilijk.

Ingrid kan je helpen om in overleg te scheiden. Bij overlegscheiden hebben jullie beiden een eigen advocaat die je eigen belangen behartigt. Overlegscheiden doe je samen onder begeleiding van jullie bemiddelaars en en – als dat nodig is – een externe deskundige zoals een coach of een financieel deskundige.

Met een overlegscheiding is er oog voor alle aspecten van een scheiding, dus ook voor de emotionele impact op jullie en (als die er zijn) op de kinderen.

 

De zaak in recht blog

Overlegscheiding tegenover mediation

 

Bij een overlegscheiding hebben jullie ieder een eigen bemiddelaar (een collaborative divorce advocaat) en schuiven er – als dat nodig is – een coach en/of een psycholoog en/of een financieel expert aan. Zo kunnen we een team van deskundigen maken.

Dit team maakt gezamenlijk afspraken over het proces. De advocaat is er voor jou en jouw belangen, maar de advocaten strijden niet tegen de ander. Het doel van overlegscheiden is om in één keer alle onderdelen op een respectvolle en duurzame manier met elkaar te regelen.

Bij mediation is er één bemiddelaar voor jullie samen. Dat is een verschil met overlegscheiden. Meestal worden er ook geen andere deskundigen direct betrokken bij het proces. Deze worden wel direct betrokken bij overlegscheiden. Dat is een tweede verschil.

Beide werkwijzes duren gemiddeld vier tot zes maanden.

Voor wie is overlegscheiden geschikt?

 

Overlegscheiden is geschikt voor partners die uit elkaar gaan en afspraken moeten maken over bezittingen, alimentatie en (indien aanwezig) de kinderen. Het is geschikter dan mediation als je ieder je eigen belangenbehartiger naast je wenst tijdens dit proces. Ook als de verschillen in het begin te ver uit elkaar lijken te liggen is overlegscheiden een optie. Het voor jullie samengestelde team van deskundigen is opgeleid om met dit soort conflicten om te gaan en heeft als doel om jullie duidelijke en duurzame afspraken te laten maken. Bij overlegscheiden is de rechter niet betrokken. Pas als jullie afspraken helder op papier staan wordt een gezamenlijk verzoek voorgelegd aan de rechter. De advocaten vragen de rechter dan om de afspraken te bekrachtigen en indien nodig de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap uit te spreken.

Overlegscheiden kan ook als jullie niet getrouwd of geregistreerd partners zijn. In dat geval hoeft de rechter jullie afspraken niet te bekrachtigen. De advocaten en andere deskundigen stellen een overeenkomst op die jullie zelf ondertekenen.

Wat kost overlegscheiden?

 

Bij overlegscheiden maak je vooraf financiële afspraken met je eigen advocaat. Je partner doet dat ook met diens advocaat. De kosten van de andere deskundigen betalen jullie samen.

Overlegscheiden kan al in vier gesprekken (van maximaal twee uur). De advocaat rekent daarvoor het eigen tarief. Daarnaast rekent de advocaat tijd voor eventueel overleg met jou en voor het opstellen van documenten.

Afhankelijk van de omvang van jullie zaak en de grootte van het team deskundigen kost overlegscheiden gemiddeld tussen de 4.500,- en 7.000,- euro inclusief btw per persoon.

Is overlegscheiden duurder of goedkoper dan een gerechtelijke procedure?

 

Onderling overleg is vaak veel goedkoper dan een procedure. Bij overlegscheiden betaal je de werkzaamheden van je eigen advocaat en deel je de kosten voor de werkzaamheden van de aangestelde deskundige met je ex-partner. Dit bedrag betaal je in een keer. Dat lijkt dan duurder dan een eigen advocaat en een procedure. Maar, niets is minder waar. De ervaring leert dat in overleg naar een oplossing vaak goedkoper is dan een gerechtelijke procedure. Een procedure bij de rechtbank duurt in bijna alle gevallen veel langer dan in overleg naar een oplossing. Als de andere partner ook een eigen advocaat heeft is de gemiddelde doorlooptijd van een procedure bij de rechter 59 weken. Al die tijd betaal je je advocaat voor alle werkzaamheden zonder dat je een indicatie hebt hoelang dat ongeveer gaat duren. De eenmalige investering in overlegscheiden is in zo’n geval vaak veel goedkoper.

Overleg kan ook om afspraken te maken over één onderwerp

 

Als jullie afspraken willen maken over één onderwerp dan biedt in overleg naar een oplossing ook een uitkomst. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een herziening van de partner- en of kinderalimentatie. Ook als jullie niet zijn gehuwd of geregistreerd als partner maar alleen hebben samengewoond kun je in onderling overleg naar een oplossing. Jullie hebben misschien wel samen een woning gekocht waarover afspraken gemaakt moeten worden. In alle gevallen wordt in overleg naar een oplossing afgestemd op jullie behoeften en wensen.

Zie voor meer informatie over overlegscheiden de Vereniging van Collaborative Professionals

Overlegscheiden iets voor jullie?

 

Is een overlegscheiding iets voor jullie? Vul het formulier in en wij nemen direct contact met jullie op.

Onze afspraken kunnen in persoon op kantoor plaatsvinden, maar ook via videobellen of telefonisch.

Meer informatie over Overlegscheiden?