Als echtgenoten / samenlevers uit elkaar gaan – en geen van hen wil of kan in de woning blijven wonen – zal hun gezamenlijke woning verkocht worden. De inmiddels ex-echtgenoten/ ex-samenlevers moeten vervolgens samen de opdracht geven aan een makelaar om de woning te koop te zetten en – uiteindelijk –  te verkopen en over te dragen aan de koper. Helaas blijkt in de praktijk dat een van de ex-echtgenoten / ex-samenlevers dit traject flink kan dwarsbomen. Een beslissing van de rechter kan dan noodzakelijk zijn.

Verkoop echtelijke woning na scheiding

Vooropgesteld, als beide partijen eigenaar zijn van de woning, dan kunnen zij niets zonder elkaar. Zij hebben elkaars toestemming en medewerking nodig bij de verkoop van de woning, en wel bij alle stappen die moeten worden gezet. Bijvoorbeeld; de opdracht tot verkoop aan de makelaar, het ondertekenen van de koopovereenkomst en de levering van de woning bij de notaris.

Vervangende toestemming van de rechter

Als een van de ex-partners weigerachtig blijft om mee te werken aan een of meerdere van de genoemde stappen, dan is het mogelijk om (bijvoorbeeld via een kort geding) deze weigerende ex-partner te verplichten mee te werken aan de verkoop, op straffe van verbeurte van een dwangsom. In sommige gevallen zal een dwangsom alleen niet het gewenste resultaat opleveren en is er meer nodig. In die gevallen is het ook mogelijk om de rechter te vragen te bepalen dat het vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is (artikel 3:300 BW).

Anders gezegd betekent dit dat de uitspraak van de rechter in de plaats treedt van de toestemming en medewerking van de weigerende ex-partner. Met dit vonnis kan de eigenaar alsnog zonder de toestemming en medewerking van de andere eigenaar het verkooptraject ingaan en afronden.

Familierecht advocaat Utrecht

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking met een familierecht advocaat van De Zaak in Recht. Wij adviseren je graag.

 

Stuur ons een bericht: