Familierecht

De Zaak In Recht

“Als advocaten zien wij niet alleen de conflicten, maar ook de mooie resultaten. Wij vinden het fijn om hieraan te kunnen bijdragen.”

 en Het familierecht omvat alle soorten onderwerpen in het recht die met familie te maken hebben. Hierbij kun je denken aan geboorte, huwelijk, echtscheiding, kinderbescherming en andere familiebetrekkingen. Bij De Zaak in Recht zijn Ingrid en Dorrit gespecialiseerd in het familierecht.

Advocaten in familierecht

Het familierecht gaat over zaken die zich in je persoonlijke sfeer afspelen. Het zijn vaak emotioneel belastende situaties voor de betrokkenen. In deze omstandigheden wil je graag bijgestaan worden door een betrokken en persoonlijke advocaat.

De Zaak in Recht is een ervaren, persoonlijk en betrokken advocatenkantoor in de regio Utrecht. Ingrid, Dorrit en Chloë staan je in allerlei soorten familiezaken bij. Zij doen dit werk met veel passie en betrokkenheid, en hebben altijd oog voor de emoties die hierbij aanwezig zijn

In het familierecht kan het ook gaan om scheidingsmediation. Ingrid en Dorrit kunnen jullie bij een scheiding ook als mediator bijstaan of jullie begeleiden via overlegscheiden in een Collaborative Divorce traject. Tot slot kan Ingrid jullie bijstaan als Parenting Coordinator. Komen jullie er echt niet samen uit? Dan kan Ingrid een aanbeveling, een voorstel of een bindend advies schrijven. Daardoor kan jullie geschil snel en buiten de rechter om worden opgelost.

Scheiding en kinderen: wat doet een advocaat familierecht?

Dorrit: “Denk maar aan vragen over het ouderlijk gezag, het hoofdverblijf en de zorg- of omgangsregeling. In al deze gevallen stellen wij met de ouder(s) een ouderschapsplan op of zorgen voor een wijziging.”

“Wij helpen bij geschillen met betrekking tot het ouderlijk gezag, het vaststellen en wijzigen van zorgregelingen en/of omgangsregelingen en de berekening of wijziging van alimentatie (zowel voor kinder- als partneralimentatie). Je kunt hierbij ook denken aan de verdeling van een huwelijksgemeenschap, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, de gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het ouderschap en het wijzigen van een geslachtsnaam.”

Advocaat op Koningsdag.

Koningsdag is voor mij de dag van de Oranje tompoezen en het NOS verslag van de koninklijke familie op bezoek in het Nederlandse land. Dit jaar is dat echter anders. Dit jaar is Koningsdag de dag van de hoofdstrafpiketdienst voor volwassenen. Een andere ervaring voor...

Kinderalimentatie en woonlasten

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt, anders dan bij de berekening van partneralimentatie, rekening gehouden met de forfaitaire woonlasten. De woonlasten worden vastgesteld op 30 % van het netto besteedbaar maandinkomen. Voor dit systeem is een aantal jaren...

Op vakantie met je kinderen!

De vakantie breekt bijna aan! Een goed vooruitzicht voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Helaas is deze tijd voor kinderen van gescheiden ouders soms niet zo zorgeloos. Uit ervaring weten wij dat het plannen van een zomervakantie vaak tot onrust tussen gescheiden...

Piek scheidingen na de vakantie.

De Universiteit van Washington heeft onderzoek gedaan naar echtscheidingen. En wat blijkt? Na de zomervakantie stijgt het aantal aangevraagde scheidingen. Ook na Valentijnsdag en de voorjaarsvakantie ontstaat er een piek. Dit zou te maken kunnen hebben met de...

Het verdelen van het vakantiegeld en de belastingaanslag na een echtscheiding

Gemeenschap van goederen Als mensen getrouwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben) in gemeenschap van goederen, dan zal – in geval van een echtscheiding – deze gemeenschap moeten worden verdeeld. Wat er precies tot die gemeenschap van goederen behoort, hangt...

Indexering alimentatie 2021

Zoals in artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is opgenomen, worden de alimentatie-uitkeringen jaarlijks van rechtswege gewijzigd (geĂŻndexeerd) met een door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld percentage. Dit is alleen anders als hiervan bij rechterlijke...

Het horen van kinderen

In echtscheidingsprocedures waar ouders met kinderen zijn betrokken, moet er vaak ook een beslissing worden genomen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorgregeling. Regelmatig zeggen onze cliĂ«nten dan: “Als ons kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar...

Scheiden als ondernemer in tijden van corona

Corona heeft ons inmiddels allemaal in de greep. In onze praktijk zien we dat alle cliënten die verwikkeld zijn in een echtscheiding de virusuitbraak terugzien in hun zaak. Dat kan betekenen dat een (tijdelijke) zorgregeling niet wordt nageleefd, vakanties met de...

Gescheiden ouders: mag je zelf beslissen bij wie je gaat wonen?

Als je ouders gaan scheiden, dan wil je als kind weten welke rechten je hebt. Maar ook als ouder is het belangrijk om te weten wat je wel en niet voor je eigen kind kunt beslissen. Mag een kind bijvoorbeeld zelf beslissen bij welke ouder hij of zij gaat wonen? Tot 18...

Verdacht van een misdrijf, wat nu?

Als verdachte van een misdrijf kun je in een stressvolle en onzekere situatie terechtkomen. Wat moet je doen als je verdacht wordt van een misdrijf, en wanneer schakel je de hulp van een advocaat in? Wanneer ben je verdachte? Iedereen kan in aanraking komen met het...

Bescherming van kinderen en volwassenen

Onze advocaten kunnen je ook bijstaan bij diverse maatregelen van kinderbescherming. Denk hierbij aan (dreigende) ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, geschillen met een gecertificeerde instelling, een voorwaardelijke machtiging tot gesloten plaatsing, een gesloten plaatsing en een gezagsbeëindigende maatregel.

Ook kunnen wij je bijstaan bij verschillende maatregelen voor bescherming van volwassenen, zoals een verzoek tot het opleggen, wijzigen of opheffen van curatele, bewindvoering en/of mentorschap.

 

De zitting:

Onze advocaten kunnen je voor een zitting adviseren. Ook kunnen we je begeleiden tijdens de zitting. Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal een jaar worden uitgesproken. Elke verlenging dient getoetst te worden door de kinderrechter.

Als een kind onder toezicht is gesteld dan houden de ouders het gezag over het kind. De gezinsvoogd heeft echter ook de mogelijkheid om bepaalde beslissingen over het kind te nemen. Ook kan de gezinsvoogd de ouders of het kind schriftelijke aanwijzingen geven die moeten worden opgevolgd. Indien je dat wenst dan kun je als ouder de kinderrechter verzoeken om een schriftelijke aanwijzing vervallen te verklaren of in te trekken.

Wij kunnen je ook bijstaan in een procedure tot vervallenverklaring of intrekking van een dergelijke aanwijzing.

co-ouderschap

Uithuisplaatsing en bijstand aan ouders

 De kinderrechter kan bepalen dat een kind (tijdelijk) uit huis geplaatst wordt. Het kind kan dan geplaatst worden bij familieleden. Dit heet een netwerk pleeggezin. Ook kan het kind bij een onbekend gezin worden geplaatst, dit heet een (gewoon) pleeggezin. Als laatste kan het kind in een tehuis of een instelling worden geplaatst.

De rechter neemt deze beslissing als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind of voor een onderzoek naar de geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Voordat de rechter beslist over een uithuisplaatsing mogen alle belanghebbenden hun visie geven tijdens een zitting. Ingrid en Dorrit adviseren je hierin en kunnen je begeleiden tijdens de zitting.

Een uithuisplaatsing kan voor maximaal een jaar worden uitgesproken. Elke verlenging dient getoetst te worden door de kinderrechter.

Gesloten plaatsing:

Als er sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid ernstig belemmeren dan kan de rechter het kind in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp plaatsen. Dit is een instelling waar kinderen niet zelfstandig uit kunnen, de deur zit dan op slot. De rechter zal dit doen om te voorkomen dat het kind zich onttrekt – of dat anderen het kind onttrekken – aan de noodzakelijke zorg.

Voordat de rechter een besluit neemt over deze vorm van uithuisplaatsing mogen alle belanghebbenden ook hun visie geven tijdens een zitting. Hierbij heeft de minderjarige recht op een eigen advocaat.

Ouderschapsplan

Als je minderjarige kinderen hebt dan zal je bij een echtscheiding een ouderschapsplan moeten opstellen. In zo’n plan leggen jullie als ouders afspraken vast met betrekking tot jullie kinderen. Verder staan in het plan in ieder geval afspraken over hoe jullie de zorg- en opvoedingstaken wensen te verdelen, hoe jullie elkaar informeren en raadplegen over  belangrijke onderwerpen en kan er een bijdrage aan kinderalimentatie worden afgesproken. Het plan kan worden uitgebreid met afspraken over allerlei andere onderwerpen die de kinderen aangaan.

Een goed ouderschapsplan opstellen:

Onze advocaten helpen jou of jullie bij het opstellen van een dergelijk ouderschapsplan. Door hun ervaring weten zij waar het mis kan gaan in de praktijk en wat van belang is om op te nemen in het ouderschapsplan. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd(en) van de kind(eren) en de situatie. Door een goed plan op te stellen kunnen latere problemen en tijdrovende procedures tot wijziging van het plan worden voorkomen.

Gezagsbeëindigende maatregel

Als je als ouder(s) niet in staat bent om een kind op te voeden en te verzorgen kan de rechter een gezagsbeĂ«indigende maatregel uitspreken. Als je als ouder(s) het gezag misbruik(t)(en) kan er ook een gezagsbeĂ«indigende maatregel worden uitgesproken. Er wordt ook wel gesproken over een ‘verderstrekkende maatregel’. Deze maatregel is de zwaarste maatregel die een kinderrechter aan (een) ouder(s) kan uitspreken.

Advies:

Ingrid en Dorrit kunnen je adviseren bij een dreigende gezagsbeëindigende maatregel en namens jou verweer voeren.

Als je het ouderlijk gezag bent kwijtgeraakt dan kan je om herstel in het gezag verzoeken. Het is van belang om je goed te laten adviseren over de haalbaarheid van zo’n verzoek. Wij kunnen ook namens jou een verzoek hiertoe indienen.

Landelijke bijstand in familierecht vanuit Utrecht

Door de centrale ligging in De Meern en de makkelijke bereikbaarheid werkt ons kantoor landelijk, maar zijn wij vooral actief in de regio’s Utrecht, Leidsche Rijn, de Meern, Vleuten, Harmelen, Woerden, Houten, Maarssen, De Bilt, Bilthoven, Zeist, Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Almere en Lelystad.

Onze afspraken kunnen op kantoor plaatsvinden, maar ook via videobellen of telefonisch.

KOM IN CONTACT MET ONS!