Parenting

Coordination

Parenting Coordination is een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om, met het belang van het kind voorop!

In overleg naar een oplossing

 

De Zaak in Recht heeft – naast mediation – nog twee manieren om in overleg naar een oplossing te komen: Parenting Coordination en Overleg Scheiden.

Als je als partners eenmaal uit elkaar bent dan blijf je nog steeds samen ouders van de kinderen. Dus wat nou als je een geschil hebt over de kleinere onderwerpen van je zorgvuldig opgemaakte ouderschapsplan? Ook dan kan Ingrid je helpen. Dit is de tweede manier om in overleg naar een oplossing te komen.

Ingrid is namelijk gecertificeerd Parenting Coordinator. Om samen tot een oplossing te komen gaan we nog een keer met elkaar in gesprek.

Kom je er dan niet samen uit? Dan kan Ingrid jullie geschil buiten de rechter om beslechten. Zij schrijft dan een aanbeveling, een voorstel of een bindend advies om jullie geschil op te lossen. Hierna kunnen jullie weer als ouders samen verder. Dat helpt jullie kinderen en dat helpt jullie als ouders.

 

Parenting coordination de zaak in recht

Parenting Coordination tegenover mediation

 

Bij Parenting Coordination treedt Ingrid als PC’er in eerste instantie op als mediator. Als dat niet slaagt dan zal zij jullie geschil beslechten met een aanbeveling, voorstel of bindend advies. De mogelijke oplossing voor jullie geschil ligt dan niet meer volledig in jullie handen, maar jullie blijven buiten de rechtbank. De kans om samen weer als ouders goed verder te gaan is hierdoor groter.

Bij mediation is er één bemiddelaar die niet aan geschilbeslechting doet. De mogelijke oplossing in mediation ligt volledig bij jullie als ouders.

Voor wie is Parenting Coordination geschikt?

 

Parenting Coordination is in beginsel geschikt voor alle ouders met een ouderschapsplan. De belangrijkste voorwaarde voor succes is dat jullie bereid zijn om het belang van jullie kind voorop te stellen. Jullie willen je inzetten om samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt dan zeggen jullie elkaar toe om serieus aan de slag te gaan met de door Ingrid als PC’er geschreven aanbeveling, het voorstel of het bindend advies. Het doel is om het geschil samen te beslechten en vervolgens samen als ouders verder te kunnen gaan.

Wat kost Parenting Coordination?

 

Bij Parenting Coordination maak je vooraf financiële afspraken met de Parenting Coordinator. De kosten betalen jullie samen. Het uurtarief van de Zaak in Recht is ook van toepassing op de werkzaamheden van Ingrid als Parenting Coordinator.

Is Parenting Coordination duurder of goedkoper dan een gerechtelijke procedure?

 

Bij Parenting Coordination wordt in een keer duidelijk hoeveel je grofweg moet betalen aan je Parenting Coordinator. Dat komt neer op een groot bedrag dat in een keer moet worden betaald. De ervaring leert dat een Parenting Coordination traject goedkoper kan zijn dan een gerechtelijke procedure. In zo’n geval betaal je de advocaat maandelijks in kleinere bedragen. Een procedure bij de rechtbank duurt in bijna alle gevallen veel langer dan in overleg naar een oplossing. Als de andere partner ook een eigen advocaat heeft is de gemiddelde doorlooptijd van een procedure bij de rechter 59 weken. De eenmalige investering in een Parenting Coordination traject is in zo’n geval vaak veel goedkoper.

Parenting Coordination is er voor de kleinere onderwerpen uit een ouderschapsplan

 

Parenting Coordination is specifiek geschikt voor alle kleine onderwerpen binnen een ouderschapsplan. In alle gevallen wordt in overleg naar een oplossing afgestemd op jullie behoeften en wensen.

Zie voor meer informatie over Parenting Coordination de website van Parenting Coordination.

Meer informatie over Parenting Coordination: