Echtscheiding

De Zaak In Recht

De advocaten van De Zaak In Recht onderscheiden zich door de persoonlijke aanpak en een duidelijk advies over de mogelijk- en onmogelijkheden. Wel zo eerlijk en transparant.

Echtscheiding

Een scheiding gaat samen met emoties, bijvoorbeeld van verdriet en boosheid. Iedereen verwerkt een echtscheiding op zijn eigen manier en tempo. Er komen ook een heleboel praktische vragen op je af; wat moet er allemaal geregeld worden en in welke volgorde.

De persoonlijke aanpak en de kwaliteit van een goede advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen helpen je hierbij. Van ons krijg je een duidelijk advies van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Een echtscheiding moet goed geregeld zijn. Dat kost altijd meer tijd dan je op zo’n moment wenst. Want een echtscheiding doet pijn. Haastige spoed is echter zelden goed. Hoelang duurt het dan gemiddeld? Dat hangt af van de vraag of je samen in onderling overleg tot afspraken komt of dat alle beslissingen door de rechtbank genomen moeten worden.

Samen met een advocaat inventariseren

Samen met jou of jullie kunnen Ingrid & Dorrit (die allebei gespecialiseerd zijn in het familierecht) een inventarisatie maken van jullie situatie en wat er allemaal geregeld moet worden.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen,
  • Een berekening van de kinderalimentatie,
  • Het bestuderen van de noodzaak en de mogelijkheid tot partneralimentatie,
  • De (verdeling van de) gezamenlijke woning,
  • Een inventarisatie van de huwelijksgemeenschap (zijn jullie op basis van gemeenschap van goederen gehuwd of op basis van huwelijkse voorwaarden),
  • Maar ook het door jullie beiden tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Advocaat op Koningsdag.

Koningsdag is voor mij de dag van de Oranje tompoezen en het NOS verslag van de koninklijke familie op bezoek in het Nederlandse land. Dit jaar is dat echter anders. Dit jaar is Koningsdag de dag van de hoofdstrafpiketdienst voor volwassenen. Een andere ervaring voor...

Kinderalimentatie en woonlasten

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt, anders dan bij de berekening van partneralimentatie, rekening gehouden met de forfaitaire woonlasten. De woonlasten worden vastgesteld op 30 % van het netto besteedbaar maandinkomen. Voor dit systeem is een aantal jaren...

Op vakantie met je kinderen!

De vakantie breekt bijna aan! Een goed vooruitzicht voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Helaas is deze tijd voor kinderen van gescheiden ouders soms niet zo zorgeloos. Uit ervaring weten wij dat het plannen van een zomervakantie vaak tot onrust tussen gescheiden...

Piek scheidingen na de vakantie.

De Universiteit van Washington heeft onderzoek gedaan naar echtscheidingen. En wat blijkt? Na de zomervakantie stijgt het aantal aangevraagde scheidingen. Ook na Valentijnsdag en de voorjaarsvakantie ontstaat er een piek. Dit zou te maken kunnen hebben met de...

Het verdelen van het vakantiegeld en de belastingaanslag na een echtscheiding

Gemeenschap van goederen Als mensen getrouwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben) in gemeenschap van goederen, dan zal – in geval van een echtscheiding – deze gemeenschap moeten worden verdeeld. Wat er precies tot die gemeenschap van goederen behoort, hangt...

Indexering alimentatie 2021

Zoals in artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is opgenomen, worden de alimentatie-uitkeringen jaarlijks van rechtswege gewijzigd (geïndexeerd) met een door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld percentage. Dit is alleen anders als hiervan bij rechterlijke...

Het horen van kinderen

In echtscheidingsprocedures waar ouders met kinderen zijn betrokken, moet er vaak ook een beslissing worden genomen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorgregeling. Regelmatig zeggen onze cliënten dan: “Als ons kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar...

Scheiden als ondernemer in tijden van corona

Corona heeft ons inmiddels allemaal in de greep. In onze praktijk zien we dat alle cliënten die verwikkeld zijn in een echtscheiding de virusuitbraak terugzien in hun zaak. Dat kan betekenen dat een (tijdelijke) zorgregeling niet wordt nageleefd, vakanties met de...

Gescheiden ouders: mag je zelf beslissen bij wie je gaat wonen?

Als je ouders gaan scheiden, dan wil je als kind weten welke rechten je hebt. Maar ook als ouder is het belangrijk om te weten wat je wel en niet voor je eigen kind kunt beslissen. Mag een kind bijvoorbeeld zelf beslissen bij welke ouder hij of zij gaat wonen? Tot 18...

Verdacht van een misdrijf, wat nu?

Als verdachte van een misdrijf kun je in een stressvolle en onzekere situatie terechtkomen. Wat moet je doen als je verdacht wordt van een misdrijf, en wanneer schakel je de hulp van een advocaat in? Wanneer ben je verdachte? Iedereen kan in aanraking komen met het...

Ondernemers en echtscheiding

 

Wij hebben ook expertise in het bijstaan van ondernemers in een echtscheiding. Het helpt dat Ingrid en Dorrit zelf ook ondernemer zijn. We weten wat er allemaal bij een onderneming komt kijken. Het hebben van een onderneming kan bijvoorbeeld een alimentatieberekening, het verdelen van de huwelijksgemeenschap of het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden lastiger maken.

Als ondernemer in scheiding is het bijvoorbeeld ook belangrijk om op tijd een goed onderbouwde prognose te hebben. Hiermee is het mogelijk om de verwachte toekomstige ontwikkelingen van je onderneming in kaart te brengen. Ook hebben we er oog voor dat de andere partner misschien minder kennis heeft van de onderneming en hoe dit zit in een echtscheiding. We helpen je dan graag om het uit te leggen en inzichtelijk te maken. Zo maken we de situatie duidelijker en kunnen er bewuste beslissingen worden gemaakt.

Als er hulp nodig is van een deskundige, bijvoorbeeld om aandelen te waarderen of fiscaal dingen uit te zoeken, dan hebben we genoeg kennis beschikbaar binnen ons netwerk.

Onderlinge overeenstemming

 

Er zal altijd geprobeerd worden om onderling overeenstemming te bereiken. Afspraken die jullie samen maken zijn namelijk gebaseerd op wederzijdse instemming. Als jullie kinderen hebben blijven jullie ook nog aan elkaar verbonden na de echtscheiding. Jullie zijn immers samen geen partners meer, maar wel ouders. Hoe dat voor jullie het beste werkt bespreken we tijdens het overleg.

Jullie afspraken over de kinderen leggen we vast in een ouderschapsplan. Jullie afspraken over de financiën in een convenant. Schriftelijke afspraken kunnen we voegen bij het verzoek tot echtscheiding.

Hoe snel dit gaat hangt af van hoe jullie communicatie is en hoe snel jullie bewuste en gezamenlijke afspraken kunnen maken. Wij begeleiden je daarbij.

De rechtbank hoeft na indiening van het verzoek alleen maar over jullie echtscheiding te beslissen.

In de regel hoeft er dan geen mondelinge zitting gepland te worden. De rechtbank procedure kan dan binnen acht weken afgerond zijn.

Liever scheiden in goed gezamenlijk overleg?

Overlegscheiding

 

Overlegscheiding, ook wel collaborative divorce genoemd, is een scheiding in overleg. Iedere partij mag zijn / haar eigen advocaat uitkiezen. We gaan met z’n allen aan tafel. We spreken af dat alle zaken die geregeld moeten worden binnen jullie echtscheiding aan tafel met elkaar afronden. Als er hulp nodig is van een deskundige, bijvoorbeeld een coach of een financieel deskundige, dan vragen we die erbij.

Het verschil met mediation is dat je ieder je eigen belangenbehartiger naast je hebt zitten.

De overeenkomst is dat je aan tafel in gesprek gaat en afspraken maakt. Het doel is oook om tot evenwichtige en duurzame afspraken te komen, zowel voor jullie als – eventueel – voor jullie kinderen. 

Ook in dit traject gaan we zo snel als het kan, maar ook zo langzaam als het moet. Gemiddeld duurt een overlegscheidingstraject ongeveer vier tot zes maanden.

Mediation bij echtscheiding

 

Mediation bij echtscheiding is een proces waarbij Ingrid of Dorrit jullie als mediator zal begeleiden bij het vinden van gezamenlijke oplossingen voor jullie scheiding. Als mediator richten we ons eerst op jullie communicatie. Niet omdat we psychologen willen zijn, maar omdat je pas afspraken kan maken als je in een echt gesprek kan gaan met elkaar. Scheiden is een rouwproces. Daar moet rekening mee gehouden worden aan de mediationtafel. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat jij, maar ook je ex-partner graag zou willen.

Communicatie

Een constructieve communicatie is nodig om samen te praten over duurzame oplossingen die voor jullie beiden werken. Het doel is dan om tot een evenwichtige en duurzame afspraak te komen, zowel voor jullie als – eventueel – voor jullie kinderen. Daarbij gaan we zo snel als het kan, maar ook zo langzaam als het moet. Gemiddeld duurt een mediationtraject ongeveer vier tot zes maanden.

Toch naar de rechter?

 

Soms lukt het helaas niet om (alle) onderwerpen onderling te regelen of is er behoefte aan een ordemaatregel (juridisch heet dit een voorlopige voorziening). In dat geval zal er een gerechtelijke procedure worden opgestart. Volgens ons is het streven van een goede advocaat erop gericht om zo snel mogelijk de verhouding tussen jullie te normaliseren en stabiliseren. Dit doen we door zo snel als mogelijk weer in gesprek te gaan. Als dit niet lukt dan zal de rechtbank om definitieve beslisingen gevraagd moeten worden. Onze procedures proberen we altijd correct en zorgvuldig te voeren. We zijn geen schreeuwers en spelen niet op de man. We zijn hard op de inhoud, ook richting onze cliënten. Dat moet goed zijn. Een volledige gerechtelijke procedure waarin de rechtbank alle beslissingen moet nemen duurt gemiddeld negen tot twaalf maanden.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden de mogelijkheid om vrijblijvend een kennismakingsafspraak te maken om jouw juridisch probleem voor te leggen aan één van onze advocaten.

Onze afspraken kunnen op kantoor plaatsvinden, maar ook via videobellen of telefonisch.

KOM IN CONTACT MET ONS!