Echtscheiding

De Zaak In Recht

De advocaten van De Zaak In Recht onderscheiden zich door de persoonlijke aanpak en een duidelijk advies over de mogelijk- en onmogelijkheden. Wel zo eerlijk en transparant.

Echtscheiding

Een scheiding gaat samen met emoties, bijvoorbeeld van verdriet en boosheid. Iedereen verwerkt een echtscheiding op zijn eigen manier en tempo. Er komen ook een heleboel praktische vragen op je af; wat moet er allemaal geregeld worden en in welke volgorde.

De persoonlijke aanpak en de kwaliteit van een goede advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen helpen je hierbij. Van ons krijg je een duidelijk advies van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Samen met een advocaat inventariseren

Samen met jou of jullie kunnen Ingrid & Dorrit (die allebei gespecialiseerd zijn in het familierecht) een inventarisatie maken van jullie situatie en wat er allemaal geregeld moet worden.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen,
  • Een berekening van de kinderalimentatie,
  • Het bestuderen van de noodzaak en de mogelijkheid tot partneralimentatie,
  • De (verdeling van de) gezamenlijke woning,
  • Een inventarisatie van de huwelijksgemeenschap (zijn jullie op basis van gemeenschap van goederen gehuwd of op basis van huwelijkse voorwaarden),
  • Maar ook het door jullie beiden tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Op vakantie met je kinderen!

De vakantie breekt bijna aan! Een goed vooruitzicht voor onszelf, maar ook voor de kinderen. Helaas is deze tijd voor kinderen van gescheiden ouders soms niet zo zorgeloos. Uit ervaring weten wij dat het plannen van een zomervakantie vaak tot onrust tussen gescheiden...

Piek scheidingen na de vakantie.

De Universiteit van Washington heeft onderzoek gedaan naar echtscheidingen. En wat blijkt? Na de zomervakantie stijgt het aantal aangevraagde scheidingen. Ook na Valentijnsdag en de voorjaarsvakantie ontstaat er een piek. Dit zou te maken kunnen hebben met de...

Het verdelen van het vakantiegeld en de belastingaanslag na een echtscheiding

Gemeenschap van goederen Als mensen getrouwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben) in gemeenschap van goederen, dan zal – in geval van een echtscheiding – deze gemeenschap moeten worden verdeeld. Wat er precies tot die gemeenschap van goederen behoort, hangt...

Indexering alimentatie 2021

Zoals in artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is opgenomen, worden de alimentatie-uitkeringen jaarlijks van rechtswege gewijzigd (geïndexeerd) met een door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld percentage. Dit is alleen anders als hiervan bij rechterlijke...

Het horen van kinderen

In echtscheidingsprocedures waar ouders met kinderen zijn betrokken, moet er vaak ook een beslissing worden genomen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorgregeling. Regelmatig zeggen onze cliënten dan: “Als ons kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar...

Scheiden als ondernemer in tijden van corona

Corona heeft ons inmiddels allemaal in de greep. In onze praktijk zien we dat alle cliënten die verwikkeld zijn in een echtscheiding de virusuitbraak terugzien in hun zaak. Dat kan betekenen dat een (tijdelijke) zorgregeling niet wordt nageleefd, vakanties met de...

Gescheiden ouders: mag je zelf beslissen bij wie je gaat wonen?

Als je ouders gaan scheiden, dan wil je als kind weten welke rechten je hebt. Maar ook als ouder is het belangrijk om te weten wat je wel en niet voor je eigen kind kunt beslissen. Mag een kind bijvoorbeeld zelf beslissen bij welke ouder hij of zij gaat wonen? Tot 18...

Verdacht van een misdrijf, wat nu?

Als verdachte van een misdrijf kun je in een stressvolle en onzekere situatie terechtkomen. Wat moet je doen als je verdacht wordt van een misdrijf, en wanneer schakel je de hulp van een advocaat in? Wanneer ben je verdachte? Iedereen kan in aanraking komen met het...

De rechten en plichten bij co-ouderschap

Als je gaat scheiden van je partner en er zijn minderjarige kinderen bij betrokken, kun je kiezen voor co-ouderschap. Co-ouderschap is geen wettelijk vastgelegde term. De bedoeling van co-ouderschap is dat je als ouders een gelijke verdeling van zorg over de kinderen...

Echtscheiding en mediation: dit zijn de 7 voordelen

Een echtscheiding kan veel emoties losmaken. Dit kunnen bijvoorbeeld gevoelens van verdriet zijn, boosheid, teleurstelling of wanhoop. Als jullie samen begeleiding wensen bij jullie scheiding én jullie zijn bereid om samen tot een voor beiden prettige afronding te...

Ondernemers en echtscheiding

Wij hebben ook expertise in het bijstaan van ondernemers in een echtscheiding. Het hebben van een onderneming kan een alimentatieberekening, het verdelen van de huwelijksgemeenschap of het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden lastiger maken. Als ondernemer in scheiding is het bijvoorbeeld belangrijk om op tijd een goed onderbouwde prognose te hebben. Hiermee is het mogelijk om de verwachte toekomstige ontwikkelingen van je onderneming in kaart te brengen.

Onderlinge overeenstemming

Er zal altijd geprobeerd worden om onderlinge overeenstemming te bereiken. Afspraken die jullie samen maken zijn namelijk gebaseerd op wederzijdse instemming. Als jullie kinderen hebben zullen jullie ook altijd samen ouders van de kinderen blijven. Een open en respectvolle communicatie is dan ook van groot belang.

Liever scheiden in goed gezamenlijk overleg?

Overlegscheiding

 

Overlegscheiding, ook wel collaborative divorce genoemd, is een proces waarbij beide partijen, bijgestaan door hun eigen advocaten, zich committeren aan het oplossen van geschillen buiten de rechtbank om. Het doel is om een ​​scheiding op een vreedzame en respectvolle manier af te ronden, met behoud van de controle over belangrijke beslissingen die van invloed zijn op de toekomst van beide partijen en eventuele kinderen.

Mediation bij echtscheiding

 

Mediation bij echtscheiding is een proces waarbij een neutrale en onafhankelijke derde persoon, de mediator genoemd, de echtgenoten begeleidt bij het vinden van gezamenlijke oplossingen voor hun geschillen. De mediator faciliteert de communicatie en bevordert de samenwerking tussen beide partijen, met als doel tot een evenwichtige en duurzame scheidingsovereenkomst te komen.

Toch naar de rechter?

Soms lukt het helaas niet om onderwerpen onderling te regelen of is er behoefte aan een ordemaatregel (juridisch heet dit een voorlopige voorziening). In dat geval zal er een gerechtelijke procedure worden opgestart. Volgens ons is het streven van een goede advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen erop gericht om zo snel mogelijk de verhouding tussen jullie te normaliseren en stabiliseren.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden de mogelijkheid om vrijblijvend een kennismakingsafspraak te maken om jouw juridisch probleem voor te leggen aan één van onze advocaten.

Onze afspraken kunnen op kantoor plaatsvinden, maar ook via videobellen of telefonisch.

nederlandse orde van advocaten
jeugdrechtadvocaten
VVCP

KOM IN CONTACT MET ONS!