Echtscheiding

Een scheiding gaat samen met emoties, bijvoorbeeld van verdriet en boosheid. Iedereen verwerkt een echtscheiding op zijn eigen manier en tempo. Er komen ook een heleboel praktische vragen op je af; wat moet er allemaal geregeld worden en in welke volgorde.

De persoonlijke aanpak en de kwaliteit van een goede advocaat echtscheiding helpen je hierbij. Een duidelijk advies van de mogelijkheden en onmogelijkheden onderscheidt ons als kantoor.

Samen met een advocaat inventariseren

Samen met jullie kunnen Ingrid en Dorrit (die allemaal gespecialiseerd zijn in het familierecht) een inventarisatie maken van jullie situatie en wat er allemaal geregeld moet worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • het opmaken van een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen,
  • een berekening van de kinderalimentatie,
  • het bestuderen van de noodzaak en de mogelijkheid tot partneralimentatie,
  • de (verdeling van de) gezamenlijke woning,
  • het inventariseren van de huwelijksgemeenschap (zijn jullie op basis van gemeenschap van goederen gehuwd of op basis van huwelijkse voorwaarden),
  • maar ook het door jullie beiden tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Ondernemers en echtscheiding

Wij hebben ook expertise in het bijstaan van ondernemers in een echtscheiding. Het hebben van een onderneming kan een alimentatieberekening, het verdelen van de huwelijksgemeenschap of het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden lastiger maken. Als ondernemer in scheiding is het bijvoorbeeld belangrijk om op tijd een goed onderbouwde prognose te hebben. Hiermee is het mogelijk om de verwachte toekomstige ontwikkelingen van je onderneming in kaart te brengen.

Onderlinge overeenstemming

Er zal altijd geprobeerd worden om een onderlinge overeenstemming te bereiken. Afspraken die jullie samen maken zijn namelijk gebaseerd op wederzijdse instemming. Als jullie kinderen hebben zullen jullie ook altijd samen ouders van de kinderen blijven. Een open en respectvolle communicatie is dan ook van groot belang.

Toch naar de rechter?

Soms lukt het helaas niet om onderwerpen onderling te regelen of is er een noodzaak tot een ordemaatregel (juridisch heet dit een voorlopige voorziening). In dat geval zal er een gerechtelijke procedure worden opgestart. Het streven van een goede advocaat echtscheiding zal er vervolgens altijd weer op gericht zijn om zo snel mogelijk de verhouding tussen jullie beiden te normaliseren en stabiliseren.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Neem direct contact op

hightrust-page1 vfas-page1 NOVA