Rechtsbijstand & uurtarief

Voor advocatenkantoor De Zaak in Recht is het van belang dat je duidelijkheid hebt over de kosten van de juridische bijstand. Ons kantoor kan je bijstaan op betalende basis, maar ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Tijdens het eerste gesprek worden heldere afspraken met je gemaakt over de manier van declareren. Zo houden wij de kosten voor jou transparant en de advocatuur betaalbaar. Wel zo eerlijk.


Gefinancierde rechtsbijstand:

Het kantoor behandelt ook zaken op basis van een toevoeging. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kan je nagaan of je daarvoor in aanmerking komt. Ook tijdens het eerste (spreekuur) gesprek zal er samen met jou bekeken kunnen worden of je in aanmerking zou kunnen komen voor een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand stelt ook de hoogte vast van je eigen bijdrage. Deze bijdrage betaal je dan rechtstreeks aan ons kantoor.

In beginsel neemt de Zaak in Recht geen lopende toevoegingen over van andere advocaten.


Betalende basis:

De Zaak in Recht hanteert duidelijke tarieven, zo weet jij waar je aan toe bent. Wel zo eerlijk en transparant.

Het basis uurtarief bedraagt 165,- euro per uur (exclusief 21% btw).

Afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak kan dit uurtarief worden aangepast. Deze wijziging zal vooraf met je besproken worden. Indien de zaak zich daarvoor leent, kunnen desgewenst ook vaste of maximum afspraken worden gemaakt.

Wij hanteren géén kantoorkosten.

De kosten voor het opvragen van de noodzakelijke aktes en het griffierecht zijn niet in het uurtarief inbegrepen en zullen apart worden gefactureerd.

Neem direct contact op