Het verdelen van het vakantiegeld en de belastingaanslag na een echtscheiding

verdeling bij scheiding

Gemeenschap van goederen Als mensen getrouwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben) in gemeenschap van goederen, dan zal – in geval van een echtscheiding – deze gemeenschap moeten worden verdeeld. Wat er precies tot die gemeenschap van goederen behoort, hangt onder meer af van het moment van het sluiten van het huwelijk/ geregistreerd partnerschap. Op…

Lees Meer

Indexering alimentatie 2021

alimentatie-berekenen

Zoals in artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is opgenomen, worden de alimentatie-uitkeringen jaarlijks van rechtswege gewijzigd (geïndexeerd) met een door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld percentage. Dit is alleen anders als hiervan bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst is afgeweken. Met ingang van 1 januari 2021 is het wettelijke indexatiepercentage vastgesteld op 3%. Op de website…

Lees Meer

Het horen van kinderen

echtscheiding met kinderen

In echtscheidingsprocedures waar ouders met kinderen zijn betrokken, moet er vaak ook een beslissing worden genomen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorgregeling. Regelmatig zeggen onze cliënten dan: “Als ons kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar hij gaat wonen.” Dat klopt echter niet. Maar waar komt het idee dan vandaan…

Lees Meer

Scheiden als ondernemer in tijden van corona

ondernemer en scheiden

Corona heeft ons inmiddels allemaal in de greep. In onze praktijk zien we dat alle cliënten die verwikkeld zijn in een echtscheiding de virusuitbraak terugzien in hun zaak. Dat kan betekenen dat een (tijdelijke) zorgregeling niet wordt nageleefd, vakanties met de kinderen niet kunnen doorgaan en dat de procedure bij de rechtbank (veel) langer duurt…

Lees Meer

Verdacht van een misdrijf, wat nu?

Als verdachte van een misdrijf kun je in een stressvolle en onzekere situatie terechtkomen. Wat moet je doen als je verdacht wordt van een misdrijf, en wanneer schakel je de hulp van een advocaat in? Wanneer ben je verdachte? Iedereen kan in aanraking komen met het strafrecht. Je bent verdachte wanneer de politie vermoedt dat…

Lees Meer

De rechten en plichten bij co-ouderschap

Als je gaat scheiden van je partner en er zijn minderjarige kinderen bij betrokken, kun je kiezen voor co-ouderschap. Co-ouderschap is geen wettelijk vastgelegde term. De bedoeling van co-ouderschap is dat je als ouders een gelijke verdeling van zorg over de kinderen hebt. De kinderen wonen dan om en om bij jou en je (ex)partner….

Lees Meer

Echtscheiding en mediation: dit zijn de 7 voordelen

Een echtscheiding kan veel emoties losmaken. Dit kunnen bijvoorbeeld gevoelens van verdriet zijn, boosheid, teleurstelling of wanhoop. Als jullie samen begeleiding wensen bij jullie scheiding én jullie zijn bereid om samen tot een voor beiden prettige afronding te komen, dan kan je kiezen voor begeleiding door een mediator. Bij mediation wordt er rekening gehouden met…

Lees Meer

Hoe wordt alimentatie na een echtscheiding berekend?

alimentatie-berekenen

Het kan zijn dat er bij een scheiding een behoefte aan alimentatie ontstaat. Een partner die afhankelijk is van het inkomen van zijn of haar huwelijkspartner kan recht hebben op financiële ondersteuning na een scheiding, dit heet partneralimentatie. De Zaak in Recht helpt je bij het berekenen en vaststellen van deze alimentatie. Berekening is complex…

Lees Meer

Familierecht uitspraken in corona tijd

familierecht

De juridische wereld is nooit haantje de voorste geweest met vernieuwingen. Nu de rechtbanken en hoven ook nog eens gesloten zijn is de vraag gerechtvaardigd of er nog wel zaken worden behandeld. Jazeker! Nieuwe zaken kunnen gewoon worden gestart, behandelingen in spoedeisende zaken worden zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld of via videobellen (en dat is hip…

Lees Meer