Personen- & Familierecht

Mr. Ingrid van den Heuvel-Beerens en mr. Ingeborg Redert zijn gespecialiseerd in het het familierecht en treden op in alle zaken die hieronder vallen. Bij familierecht kan het gaan om echtscheidingen, waar zij als advocaten van een van beiden bij betrokken kunnen worden. Ook kan het gaan om een scheidingsmediation, waar Ingrid als mediator bij betrokken kan worden. Een echtscheiding heeft juridisch veel gevolgen, die goed geregeld moeten worden.

Kinderen & scheiding:

‘Denk als er kinderen zijn maar aan vragen over het ouderlijk gezag, het hoofdverblijf en de zorg- of omgangsregeling. In al deze gevallen stellen wij met de ouder(s) een ouderschapsplan op of zorgen voor een wijziging. Wij helpen bij geschillen met betrekking tot het ouderlijk gezag, het vaststellen en wijzigen van zorgregelingen en/of omgangsregelingen en de berekening of wijziging van alimentatie (zowel voor kinder- als partneralimentatie). Je kan hierbij ook denken aan de verdeling van een huwelijksgemeenschap, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, de gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het ouderschap en het wijzigen van een geslachtsnaam.’

Ingrid en Ingeborg doen dit werk met veel passie en betrokkenheid. Zij hebben altijd oog voor de emoties die hierbij aanwezig zijn.

Ingrid: “Ik zie niet alleen de conflicten, maar ook de mooie resultaten. Ik vind het fijn om hieraan te kunnen bijdragen.”

Verder kunnen wij je als ouder bijstaan bij diverse maatregelen van kinderbescherming, waaronder een (dreigende) ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, geschillen met een gecertificeerde instelling, een voorwaardelijke machtiging tot gesloten plaatsing, een gesloten plaatsing en een gezagsbeëindigende maatregel.

Ook kunnen Ingrid en Ingeborg je bijstaan bij verschillende  maatregelen voor bescherming van volwassenen, zoals een verzoek tot het opleggen, het wijzigen of het opheffen van curatele, bewindvoering en/of mentorschap.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Neem direct contact op

 

hightrust-page1 vfas-page1 NOVA