Gezamenlijk gezag: en dan?

Gezamelijk gezag

Ouders die gehuwd zijn (geweest), hebben het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Ouders die niet gehuwd zijn (geweest), moeten een aanvraag indienen bij de rechtbank om het gezamenlijk gezag laten registeren. Maar, wat houdt het gezamenlijk gezag in?

Wat houdt gezamenlijk gezag in?

Het gezamenlijk gezag houdt in dat ouders beslissingen aangaande het gezag gezamenlijk moeten nemen. Voorbeelden hiervan zijn: het wijzigen van de hoofdverblijfplaats van het kind (ingeval van een verhuizing), het aanvragen van een identiteitsbewijs, het inschrijven op een school, het reizen naar het buitenland, maar ook het vaccineren van het kind.

Geschillen over gezag

Maar, wat gebeurt er als het de ouders niet lukt om over het eens te worden over de gezagsbeslissing? In dat geval geeft artikel 1:253a Burgerlijk Wetboek de ouders de mogelijkheid om aan de rechtbank het geschil voor te leggen. Uit dit wetsartikel blijkt dat de rechtbank een zodanige beslissing neemt als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 augustus 2018 verzocht de vader de rechtbank om hem vervangende toestemming te verlenen voor het deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:5697&showbutton=true&keyword=toestemming+vaccinatie).

De rechtbank wijst het verzoek van de man toe en overweegt daartoe als volgt:

“10.2 (…) Het laten vaccineren van [het kind] volgens het rijksvaccinatieprogramma is het meest in haar belang. Het argument van de vrouw dat zij door het geven van moedermelk [het kind] ook voldoende kan beschermen speelt, wat de juistheid daarvan ook is, thans geen rol meer, omdat de vrouw daarmee is gestopt. De vrouw heeft verder nog aangevoerd dat [het kind] schade op kan lopen door de vaccinaties, de combinaties van de vaccinaties en de hulpmiddelen daarin. Het is bekend dat er bijwerkingen kunnen ontstaan, maar er is niet gesteld of gebleken dat [het kind] meer risico loopt dan een ander kind.

De vrouw heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd die tot het oordeel kunnen leiden dat sprake is van schending van de door haar vermelde artikelen van de Grondwet, IVRK en EVRM. (…)”

Verzoek tot vervangende toestemming

Het indienen van een verzoek tot vervangende toestemming moet met hulp van een advocaat. De familierecht advocaten van De Zaak in Recht kunnen u hiermee helpen. Meer informatie of kennismaken? Neem contact met ons op.

Facebooktwitterlinkedinmail