Pakketprijzen procedures

De Zaak in Recht heeft voor een aantal procedures vaste pakketprijzen. Onze prijzen zijn inclusief 21% btw. Zo weet jij waar je financieel aan toe bent en houden wij de advocatuur eerlijk en transparant.

verzoekschriftprocedure vaststelling van kinderalimentatie: € 2.500,- incl. btw
verzoek- of verweerschriftprocedure wijziging kinderalimentatie: € 3.000,- incl. btw
verzoek- of verweerschriftprocedure vaststelling partneralimentatie: € 2.950,- incl. btw
verzoek- of verweerschriftprocedure wijziging partneralimentatie € 3.250,- incl. btw
Zitting bij de politierechter

(dit pakket is alleen van toepassing op zaken die gaan over: rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en een klaagschriftprocedure teruggave rijbewijs)

€ 1.150,- incl. btw
Strafzitting bij de kantonrechter € 750,- incl. btw

Bij deze pakketten voor procedures krijg je een overzicht toegezonden van de relevante stukken die we nodig hebben. De werkzaamheden starten als wij je stukken hebben ontvangen, de opdrachtbevestiging ondertekend retour is gestuurd en de factuur is voldaan.

Alle pakketten omvatten (naast het spreekuurgesprek) een gesprek over de zaak, bestudering van de stukken, indien van toepassing het maken en indienen van een verzoek- of verweerschrift (je ontvangt dit processtuk eenmalig in concept), het voorbereiden van de zitting tijdens een gesprek op kantoor of vooraf op de rechtbank, één zitting (binnen het arrondissement Midden-Nederland, buiten dit arrondissement is een eenmalige toeslag van toepassing) en het bespreken van de beschikking of het vonnis (telefonisch, per e-mail of op kantoor).

Het is goed om te weten dat één zitting onderdeel is van het pakket. Mochten er meer zittingen noodzakelijk zijn dan zullen deze voor een meerprijs bij je in rekening worden gebracht. Deze meerprijs is € 235,- per extra zitting (bij een zitting buiten het arrondissement Midden-Nederland in een eenmalige toeslag van toepassing).

Mochten er aanvullende werkzaamheden in de procedure noodzakelijk zijn doordat de zaak bijvoorbeeld complex is, er in je strafzaak getuigen opgeroepen en/of gehoord moeten worden of heeft je zaak bijzondere spoed, dan houden wij ons het recht voor om een toeslag op de pakketprijs aan te bieden. Werkzaamheden die door derden moeten worden verricht (bijvoorbeeld door een accountant) vallen niet onder de pakketprijs.

Indien in een procedure meerdere van de bovengenoemde onderwerpen van toepassing zijn, dan is de genoemde pakketprijs niet van toepassing. In overleg zullen wij je dan een aangepaste pakketprijs aanbieden.

De kosten voor de werkzaamheden voorafgaand aan de start van de procedure, het opvragen van de noodzakelijke aktes en het griffierecht zijn niet bij de pakketprijs inbegrepen.

 


 

Is er voor jouw zaak geen pakketprijs beschreven?

Vraag dan aan Ingrid, Dorrit, Tim of Elsa of er een passende pakketprijs voor je gemaakt kan worden. We denken graag met je mee.

Het wel of niet aanbieden van een pakketprijs voor een andere zaak dan aangegeven is altijd ter vrije beoordeling van ons kantoor.

Neem direct contact op