Pakketprijzen procedures

De Zaak in Recht hanteert voor de volgende procedures vaste pakketprijzen inclusief 21% btw. Zo weet jij waar je financieel aan toe bent en houden wij de advocatuur eerlijk en transparant.

verzoekschriftprocedure vaststelling van kinderalimentatie: 1.650,- euro incl. btw
verzoek- of verweerschriftprocedure wijziging kinderalimentatie: 1.700,- euro incl. btw
verzoek- of verweerschriftprocedure wijziging partneralimentatie: 1.850,- euro incl. btw
verzoekschriftprocedure wijziging voornaam: 1.250,- euro incl. btw
dagvaardingsprocedure medewerking verkoop woning: 1.850,- euro incl. btw
verzoekschriftprocedure verkrijgen gezamenlijk gezag: 1.650,- euro incl. btw

Bij deze pakketten voor procedures krijg je vooraf een overzicht van de relevante stukken toegezonden. De werkzaamheden starten als wij je stukken hebben ontvangen.

Alle pakketten omvatten een (spreekuur) gesprek over de zaak, bestudering van de stukken, het maken en indienen van een verzoek- of verweerschrift (je ontvangt dit processtuk eenmalig in concept), het voorbereiden van de zitting tijdens een gesprek op kantoor of vooraf op de rechtbank, de mondelinge zitting (exclusief de gereden kilometers) en het bespreken van de beschikking op kantoor.

Mochten er aanvullende werkzaamheden in de procedures noodzakelijk zijn doordat de zaak bijvoorbeeld complex is of heeft je zaak bijzondere spoed, dan houden wij ons het recht voor om voorafgaand aan het aannemen van je opdracht de pakketprijs met een eenmalige verhoging aan te bieden.

Indien in een procedure meerdere van de bovengenoemde onderwerpen van toepassing zijn, dan is de genoemde pakketprijs niet van toepassing. In overleg zullen wij je dan een aangepaste pakketprijs aanbieden.

De kosten voor de werkzaamheden voorafgaand aan de start van de procedure, het opvragen van de noodzakelijke aktes en het griffierecht zijn niet bij de pakketprijs inbegrepen.


 

Is er voor jouw zaak geen pakketprijs beschreven?

Vraag hier dan naar bij Ingrid, Ingeborg of Elsa. Wij zullen dan samen met jou bekijken of wij een passende pakketprijs kunnen aanbieden. Dit hangt onder meer af van jouw soort zaak en de benodigde werkzaamheden.

Het wel of niet aanbieden van een pakketprijs voor een andere zaak dan aangegeven is altijd ter vrije beoordeling van ons kantoor.

Neem direct contact op