Kinderen moeten gehoord worden

kinderen verhoor

Kinderen onder de 12 jaar moeten een stem hebben in de echtscheidingszaken van hun ouders. Dat is op dit moment niet het geval. Kinderen boven de 12 jaar krijgen wel de gelegenheid om gehoord te worden door de rechter. Deze stem wordt meegenomen in de belangenafweging, maar is niet van doorslaggevend belang voor de beslissing….

Lees Meer

Professionele standaarden in de strafrechtspraak

strafrechtspraak

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen en reorganisaties binnen de rechtspraak doorgevoerd. Er kwamen steeds krappere budgetten. Dit jaar is er een enquête onder strafrechters uitgevoerd over de huidige wijze van werken binnen de rechtspraak. Hieruit blijkt dat het werk van strafrechter er niet leuker op is geworden. Een derde van de rechters heeft…

Lees Meer

De ontuchtpleger bestaat niet.

ontuchtpleger

De ontuchtpleger bestaat niet. Dat is een van de conclusies van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, Corine Dettmeijer. De Nationaal Rapporteur heeft haar eerste deel van het rapport “Ontucht voor de Rechter” op 3 februari jl. gepubliceerd. Zij deed op basis van 200 veroordelingen voor fysiek misbruik onderzoek naar dader- en…

Lees Meer

Huisdieren en (echt)scheiding.

huisdier

Elke advocaat heeft zijn of haar voorkeuren. Bepaalde zaken spreken dan in het bijzonder tot de verbeelding, natuurlijk ook in het familierecht. Voor mij zijn dat honden in het bijzonder. Dit is een persoonlijke voorkeur: mijn gezin is compleet met onze bruine labrador Baloe. Als er dus mensen bij mij komen die verwikkeld zijn in…

Lees Meer

Voor straf naar een pleeggezin.

pleeggezin

Het minderjarigen strafrecht in Nederland is gericht op vergelding, maar heeft tevens een duidelijk pedagogisch karakter. Het streven naar individueel maatwerk bij het opleggen van sancties aan jeugdigen maakt het wenselijk geen enkele combinatie wettelijk uit te sluiten; het wordt aan de rechter overgelaten in elke individuele strafzaak het beoogde maatwerk te leveren en de…

Lees Meer

Partneralimentatie geeft ruimte voor maatwerk.

online scheiding

De wettelijke regeling voor partneralimentatie geeft ruimte voor maatwerk. Van belang voor de berekening van de partneralimentatie is de behoefte van degene die partneralimentatie mag ontvangen (juridisch heet dit de alimentatiegerechtigde). De behoefte is allereerst gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk. Bij de bepaling van de hoogte van de behoefte dient rekening te worden…

Lees Meer

De kosten van uw advocaat?

kosten,advocaat

Als u bijstand van een advocaat nodig heeft wilt u weten wat de kosten daarvan zijn. Wat voor juridische vraag u ook heeft, onduidelijkheid over de kosten geeft namelijk onrust. Advocatenkantoor De Zaak in Recht begrijpt dat. Daarom hanteert mr. Ingrid van den Heuvel-Beerens een duidelijk kostenbeleid. Het kantoor staat iedereen bij, bijvoorbeeld als u…

Lees Meer

Opening kantoor De Zaak in Recht

Opening kantoor De Zaak in Recht

Op 1 januari 2016 was het dan zover! Mr. Ingrid van den Heuvel-Beerens heeft de deuren van haar Advocatenkantoor De Zaak in Recht geopend. Ingrid is gespecialiseerd in het familierecht, het jeugdrecht en het strafrecht. Het kantoor staat voor kwaliteit en toegankelijkheid. Heeft u een vraag of wilt u graag juridische bijstand? Neem gerust contact…

Lees Meer

Vanaf 1 maart 2016 recht op advocaat bij verhoor

bij verhoor recht op advocaat

De Hoge Raad heeft op 22 december jl. een duidelijk oordeel gegeven. Verdachten die door de politie zijn opgepakt en worden verhoord, hebben al vanaf 1 maart 2016 recht op bijstand van een advocaat. De Hoge Raad had al eerder bepaald dat die bijstand er moet komen, maar had de wetgever daarvoor tot eind november…

Lees Meer

(Her) berekening kinderalimentatie en partneralimentatie

berekening kinderalimentatie en partneralimentati

Advocatenkantoor De Zaak in Recht staat voor duidelijkheid en transparantie. Wilt u weten of er een wijziging is in de door u te betalen of te ontvangen kinder- of partneralimentatie? De Zaak in Recht adviseert u hierin graag! Het kantoor hanteert een vaste prijs voor een (her) berekening en een schriftelijk advies. Wel zo eerlijk….

Lees Meer