De zomervakantie is weer voorbij!

Zomer voorbij

Bij De Zaak in Recht was het een zomer vol met persoonlijke en zakelijke ontwikkelingen!

De Hoge Raad laat weer van zich horen:

Het rommelt al een tijdje in alimentatieland. In 2015 heeft de Hoge Raad de Expertgroep alimentatienormen (deze in de rechtspraak ontstane expertgroep ontwikkelt richtlijnen voor het berekenen van kinder- en partneralimentatie) bijvoorbeeld op de vingers getikt over de toepassing van het kindgebondenbudget bij kinderalimentatie. De Expertgroep had namelijk als richtlijn opgenomen dat het ontvangen kindgebondenbudget in mindering gebracht moest worden op de behoefte van het kind. De Hoge Raad heeft hier een streep doorheen gezet. De toeslag vergroot volgens de Hoge Raad namelijk het inkomen van de ontvangende ouder. Daarom dient het kindgebondenbudget meegenomen te worden in de draagkrachtberekening van de ontvangende ouder.

Na deze beslissing kwam er een vervolgvraag: Wat te doen met het kindgebondenbudget en de behoefte aan partneralimentatie? De gedachte was namelijk dat als de ontvangende ouder meer inkomen zal hebben, die daarmee ook meer in haar/zijn eigen behoefte voorzien. De Expertgroep was hier duidelijk over in haar normen van 2016: Het kindgebondenbudget dient ook als inkomen te worden meegenomen in de berekening van partneralimentatie. De rechtspraak leek deze richtlijn ook te volgen…totdat het Gerechtshof Den Haag hier toch anders over dacht. Het Hof vroeg zich af of deze richtlijn wel de juiste benadering was.

Je zou namelijk ook kunnen beredeneren dat het kindgebondenbudget een aanvulling op het inkomen is (zoals huur- en zorgtoeslag). Deze toeslag zou dan niet meegenomen moeten worden bij de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie. Het Hof heeft prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad mag in dat geval de knoop doorhakken. Er kwam op 7 juli 2017 al een antwoord, namelijk dat het kindgebondenbudget een overheidsbijdrage van aanvullende aard is waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte aan partneralimentatie.

Wat zal deze beslissing voor praktisch gevolg hebben? Scheidende ouders kunnen bijvoorbeeld discussie krijgen over waar een kind ingeschreven moet worden. De ouder waar het kind ingeschreven staat mag namelijk aanspraak maken op het kindgebondenbudget. Moet de rechter hier dan altijd een beslissing in nemen? Zeker niet!

Ons advies is om de berekening van kinder- en de partneralimentatie onderling te regelen. Maak afspraken die precies bij jullie passen. Dat zorgt voor rust in plaats van strijd.

Tim vliegt de wijde wereld in:

Onze juridisch medewerker Tim van der Mars heeft ons vanaf 1 augustus helaas verlaten. Hij heeft ervoor gekozen om letterlijk en figuurlijk zijn horizon te verbreden. We danken hem voor zijn inzet en enthousiasme. Vanaf 1 augustus is hij gestart bij KLM als steward. Wie weet kom je hem hoog in de lucht nog weleens tegen!

Verbreden en verdiepen:

Ingeborg is sinds mei bij ons kantoor begonnen. Inmiddels heeft zij haar draai gevonden. Ingeborg behandelt naast familiezaken ook erfrechtzaken. Als je dus bijstand nodig hebt bij een erfrechtelijke zaak dan nodigt zij je graag uit voor een gratis spreekuurgesprek!

Ingrid en Ingeborg willen juridische bijstand bieden op een laagdrempelige manier en met kennis van zaken. Als advocaat ben je verplicht om jaarlijks een aantal opleidingspunten te halen. Hier worden verschillende kleine en grote cursussen voor aangeboden. Ingrid en Ingeborg stropen dit najaar hiervoor de mouwen op! Ingeborg zal starten met de leergang erfrecht. Deze opleiding neemt ongeveer een jaar in beslag. Ingrid zal starten met de specialisatieopleiding strafrecht. Deze opleiding neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag.

Floris is geboren!

Op 7 juli 2017 is Ingrid bevallen van een zoon, Floris. Dit vrolijke mannetje heeft ons kantoor al een aantal maal mogen bezoeken. Ingrid en Theo danken iedereen voor de mailtjes, kaartjes en cadeaus!

 

Facebooktwitterlinkedinmail