Het kan voorkomen dat je de wens hebt om je achternaam te wijzigen. Volwassenen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de Koning. Dit kan je doen met het aanvraagformulier naamswijziging

Het wijziging van de achternaam bij minderjarigen

Voor minderjarigen moet degene die het gezag hebben, dat verzoek doen; een minderjarige kan dat niet zelf. Als twee personen, meestal de ouders, samen het gezag hebben, dan moeten zij samen het verzoek indienen. Maar wat als een van de ouders met gezag niet wil meewerken aan het indienen van het verzoek tot naamswijziging?

Een praktijk voorbeeld

In dat geval is het mogelijk om een verzoek tot vervangende toestemming in te dienen bij de rechtbank. Dit kwam aan de orde in de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 10 november 2016:

De minderjarigen van 15 en 16 jaar hebben de achternaam van hun vader. Zij hebben echter al bijna 10 jaar geen contact met hem. Verder gebruiken zij in de praktijk al jaren de achternaam van hun moeder. Hun halfzusje draagt ook de achternaam van hun moeder. De minderjarigen willen om deze redenen de achternaam van hun moeder dragen. De vader geeft echter geen toestemming voor indiening van het verzoek bij de Koning. Om die reden heeft de moeder deze procedure aanhangig gemaakt. Het Hof overweegt dat het in het belang van de minderjarigen wenselijk is dat het verzoek van de moeder wordt toegewezen en beslist dienovereenkomstig.

Beslissing door de koning

Let wel: de vervangende toestemming ziet slechts op het indienen van het verzoek tot naamswijziging bij de Koning. De rechtbank beslist dus niet of de wijziging van de achternaam wordt toegestaan. Daarover moet de Koning, na ontvangst van het verzoek, beslissen.

Beslissing door de rechtbank

Een verzoek tot wijziging van de achternaam door de rechtbank is wel mogelijk, als dat verzoek gelijk wordt gedaan met een verzoek tot gezamenlijk gezag of gezamenlijke voogdij.

Familierecht advocaat Utrecht

Heb je nog vragen over het wijzigen van je achternaam? Neem dan contact op met de familierecht advocaten van De Zaak in Recht. Wij kunnen adviseren of begeleiden bij de procedures tot wijziging van je achternaam.

We kunnen je ook begeleiden bij de procedures tot het wijzigen van je voornaam.

Deel deze blog

Lees ook onze andere blogs:

Vragen? Stuur ons een bericht: