De hoogte van kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. De kinderalimentatie moet worden betaald aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Deze ouder gebruikt de kinderalimentatie voor de kosten van de kinderen. Maar, dit kan soms tot discussie leiden tussen ouders: wordt de kinderalimentatie wel echt besteed aan de kinderen?

De casus

Deze vraag kwam ter sprake in een uitspraak van de rechtbank Limburg van 20 juli 2017 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:7077

In het kader van de echtscheiding was een bijdrage vastgesteld die de man aan de vrouw moest betalen voor de kosten van de kinderen. Enkele jaren later verzoekt de vrouw de rechtbank om een hogere bijdrage vast te stellen, onder meer omdat de man een hoger inkomen heeft. Na vaststelling van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders komt de rechtbank tot het oordeel dat de man inderdaad een hogere bijdrage kan betalen. De man geeft echter aan dat hij zich afvraagt of zijn hogere bijdrage wel zal worden gebruikt voor de kinderen.

De rechtbank geeft aan dat de onderhoudsbijdrage in principe moet worden betaald aan de ouder die de kinderen verzorgt en opvoedt.

De rechtbank vervolgt dan:

“5.4 (…)
De man heeft grote zorgen over de wijze waarop de kinderalimentatie zal worden besteed en de vrouw heeft nagelaten deze zorg weg te nemen door aan te tonen dat zij daadwerkelijk op de huwelijkse schuld aflost en wat de huidige stand van de schulden is. Uit het feit dat de man, op verzoek van de vrouw, zijn aandeel in de aflossing van de huwelijkse schuld reeds tot 2020 heeft voldaan, zou kunnen worden afgeleid dat de vrouw financiële problemen heeft, te meer nu zij heeft nagelaten aan te tonen dat dit niet het geval is. De rechtbank vindt derhalve de zorg van de man terecht dat het de vraag is of de hogere kinderbijdrage ook daadwerkelijk wordt besteed aan de kinderen. De rechtbank is derhalve van oordeel dat het deel dat de man meer moet gaan betalen, op een aparte (kinder)betaalrekening dient te worden gestort, waar beide partijen toegang toe hebben. Zo heeft de man inzage in de wijze waarop de vrouw de kinderalimentatie besteedt en hoeft de vrouw de man niet steeds te vragen om een extra bijdrage voor de kinderen als zij meer kosten heeft. (…)”

De rechtbank oordeelt dus dat de man een deel aan de vrouw moet blijven betalen en dat hij het andere deel op een kinderrekening mag overmaken, zodat hij inzage heeft in de besteding van de kinderalimentatie.

Deze uitspraak geeft aan dat rechtbanken creatief kunnen omgaan met de verplichting tot betaling van kinderalimentatie als er inderdaad discussie is tussen de ouders. Echter, niet alle rechtbanken zijn bereid tot zoveel creativiteit (zie bijvoorbeeld: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:6244).

Deel deze blog

Lees ook onze andere blogs:

Stuur ons een bericht: