In onze blog van 11 februari 2019 hebben wij voorbeelden gegeven van de uitoefening van gezamenlijk gezag. Eén van de voorbeelden zullen wij in deze blog verder bespreken: het wijzigen van de hoofdverblijfplaats en de daarmee samenhangende verhuizing.

Verhuizen met kinderen na scheiding

Het komt regelmatig voor dat een ouder, na de echtscheiding, samen met de kinderen wil verhuizen, bijvoorbeeld in verband met ander werk, een nieuwe relatie of de terugkeer naar de plaats waar familie woont.

Gezamenlijk gezag

Als ouders samen het gezag hebben, dan zal de ouder die wil verhuizen aan de andere ouder toestemming moeten vragen om de hoofdverblijfplaats van de kinderen te wijzigen en om met hen te verhuizen. In onze praktijk komen met regelmaat dit soort zaken voor waarbij de ene ouder niet instemt met de wens van de andere ouder om te mogen verhuizen. De ouder die geen toestemming krijgt, zal dan een verzoek bij de rechtbank in moeten dienen om de hoofdverblijfplaats te wijzigen en om met de kinderen te verhuizen. Deze verzoeken zijn gebaseerd op artikel 1:253a Burgerlijk Wetboek.

Vervangende toestemming van rechter

Op grond van vaste rechtspraak zal de rechter bij de beoordeling van de verzoeken alle omstandigheden van het geval in acht dienen te nemen, waarbij de volgende aspecten zullen worden betrokken:

  • de noodzaak om te verhuizen,
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid,
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren,
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg,
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving,
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg,
  • de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing,
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen,
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Of de rechter de verzoeken tot wijziging van de hoofdverblijfplaats en verhuizing toewijst – na beoordeling van al de voornoemde aspecten – zal per geval verschillen.

Familierecht advocaat Utrecht

Heb jij de wens om te verhuizen of word jij juist geconfronteerd met de wens om te verhuizen, maar geeft je ex geen toestemming? Neem dan contact op met de familierecht advocaten van De Zaak in Recht voor meer informatie.

Deel deze blog

Lees ook onze andere blogs:

Vragen? Stuur ons een bericht: