Uithuisplaatsing en bijstand aan een minderjarige

De kinderrechter kan van mening zijn dat de zorgen over jou zo groot zijn, dat het beter voor je is dat je (tijdelijk) niet meer thuis zal wonen. Je wordt dan uithuisgeplaatst. Voor de rechter beslist dat je uithuisgeplaatst worden, mogen je ouders hun mening geven op de zitting. Als je twaalf jaar of ouder bent, mag je zelf ook je mening geven tijdens de zitting.

Je kan geplaatst worden bij familieleden, dit heet een netwerk pleeggezin. Ook kan je bij een onbekend gezin worden geplaatst, dit heet een pleeggezin. Tot slot kan je in een tehuis of een instelling worden geplaatst.

De kinderrechter:

De rechter kan toestemming geven voor een uithuisplaatsing voor een jaar of korter. Een uithuisplaatsing kan verlengd worden. Elke verlenging dient getoetst te worden door de kinderrechter. Als je meer wilt weten over uithuisplaatsing kan je vrijblijvend contact met Ingrid, Dorrit of Ingeborg opnemen.

Neem direct contact op

 

vfas-page1 NOVA VNJA