De trend bij scheidingen.

scheidingen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (kort gezegd het WODC) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Dit jaar is een overzicht gemaakt van de periode 2001 tot en met 2014. Wat blijkt? Het aantal scheidingen per jaar is iets gestegen. In 2002 waren er nog 34.000 echtscheidingen, in 2014 waren dit 36.500 zaken.

Mediation

Goed nieuws is dat slechts 15% van alle scheidingen zogenaamde zaken op tegenspraak zijn. Dit zijn de zaken waarbij elke partner een eigen advocaat heeft en de rechtbank een beslissing neemt over de scheiding en alle nevenvoorzieningen (zoals kinderalimentatie, partneralimentatie en de verdeling van de huwelijksgemeenschap). Dit houdt in dat 85% van alle scheidingen op een andere wijze wordt afgedaan, bijvoorbeeld middels mediation. Ik behandel zelf ook zaken als advocaat-mediator. In mediation bespreek ik samen met jullie de echtscheiding en alle beslissingen die als gevolg van deze scheiding genomen moeten worden. Als mediator begeleid ik deze gesprekken en kan ik aangegeven wat de juridische mogelijkheden zijn. Jullie zijn degenen die de beslissingen nemen. Indien er een onderlinge overeenstemming bereikt zal worden dan zet ik de afspraken op schrift. Voor de kinderen beschrijf ik dit in een ouderschapsplan, de afspraken over de financiële afwikkeling staan in een scheidingsconvenant. Deze stukken worden als producties gevoegd bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. In 2011 waren bij 82% van de scheidingen een ouderschapsplan en/of convenant opgenomen in de scheidingsbeschikking. Het aantal gezamenlijke verzoeken tot scheiding is sinds 2001 gestegen. De eenzijdige verzoeken op tegenspraak dalen.

De cijfers en feiten

Volgens gegevens van het CBS waren in 2013 bij bijna 20.000 scheidingen een of meer minderjarige kinderen betrokken. Sinds 2009 zijn jullie als ouders verplicht om een ouderschapsplan op te maken voorafgaand aan een scheiding. Zonder een ouderschapsplan is – behoudens strikte uitzonderingen – een scheiding niet mogelijk. De resultaten van het onderzoek lijken uit te wijzen dat door dit verplichte ouderschapsplan de kind gerelateerde procedures dalen. In 2014 zijn er bijvoorbeeld 2600 zaken over een zorgregeling cq. een omgangsregeling afgehandeld. Bij een zorgregeling is er sprake van gezamenlijk gezag. Bij een omgangsregeling is er sprake van een ouder met gezag en een ouder zonder gezag. Dit is een sterke daling in vergelijking met voorgaande jaren. Ook procedures over de nakoming van omgangsregeling zijn afgenomen. In 2014 werden ruim 1.100 van deze procedures afgehandeld. Wat de invloed is van de nieuwe Jeugdwet en de hulp van de buurtteams hierin is nog niet duidelijk, de nieuwe wet is na de onderzoeksperiode pas van kracht gegaan. De procedures over kinderalimentatie zijn eveneens gedaald.

Het WODC heeft ook onderzoek gedaan naar de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot scheiding bij de rechtbank. Deze is niet gestegen. In 2013 en 2014 duurde de afhandeling van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding op tegenspraak gemiddeld 350 dagen. De afhandeling van een gemeenschappelijk verzoekt nam gemiddeld 37 dagen in beslag.

Meer weten? Klik hier!

Facebooktwitterlinkedinmail