Rechtsgebieden

In heldere taal geven wij je inzicht in je juridische positie. Wij zijn gespecialiseerd in de rechtsgebieden:

  • Familierecht (Echt)scheidingen, scheidingsmediation, opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan, berekenen en wijzigen van kinder- en partneralimentatie, gezagskwesties, erkenning of ontkenning van het ouderschap, voornaamswijziging, bijstaan van ouders bij ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van een kind, conflicten met gecertificeerde instellingen, voorwaardelijke gesloten machtigingen, gesloten machtigingen en overige familierechtelijke onderwerpen.

 

  • Scheidingsmediation Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij echtscheidingen wordt steeds vaker geprobeerd op deze manier tot een oplossing te komen. Ingrid en Dorrit zijn ook advocaat-mediator. Bij een scheidingsmediation bespreken zij samen met jullie alle beslissingen die genomen moeten worden. ‘Als mediator begeleiden wij deze gesprekken en lichten we de juridische mogelijkheden toe.  Als er een onderlinge overeenstemming is bereikt, leggen we jullie afspraken schriftelijk vast in een convenant.

 

  • Erfrecht Steeds vaker ontstaan er ruzies en conflicten rondom de erfenis. Het inschakelen van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat is dan een verstandige keuze om tot een oplossing te komen. Ingeborg helpt je daar graag bij. Indien nodig staat ze je ook bij in een rechtelijke procedure, mocht dat nodig zijn.

 

  • Jeugdrecht civielrechtelijk: bijstand aan minderjarigen met betrekking tot een zorg- of omgangsregeling met een van de ouders, de keuze voor de hoofdverblijfplaats of een verzoek met betrekking tot het gezag van een van beide ouders, verschillende jeugdbeschermingsmaatregelen zoals een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, conflicten met gecertificeerde instellingen, voorwaardelijke gesloten machtiging of een gesloten machtiging.

 

  • Jeugdstrafrecht bijstand bij diefstal, drugsgerelateerde delicten, (zware) mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging en andere strafrechtelijke verdenkingen.

 

  • Strafrecht Verdenking van diefstal, rijden onder invloed, (zware) mishandeling, bedreiging, ernstige geweld- en/of zedenkwesties, levensdelicten, drugsgerelateerde delicten, verkeersongevallen en nog meer strafrechtelijke verdenkingen.

Wij zijn betrokken bij je zaak en hechten veel waarde aan een goede samenwerking. We hebben een kritische blik en vertellen je waar je aan toe bent. Wel zo eerlijk en transparant.”

Neem direct contact op