Het politieverhoor in de praktijk.

politieverhoor

Mocht je als volwassene verhoord worden door de politie dan ondersteun ik je graag.

Sinds 1 maart 2016 mag ik als advocaat namelijk aanwezig zijn bij je politieverhoor (bij minderjarige verdachten mocht ik al langer aanschuiven). Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad van 22 december jl.

De Hoge Raad zet hiermee druk op de implementatie van de Europese richtlijn ‘Access to a lawyer’. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

Het politieverhoor:

Een politieverhoor is ingrijpend, vaak ben je onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Dit kan een negatief effect hebben op je verklaring. Tijdens zo’n verhoor wil ik je rechtsbijstand verlenen. Ik wil dan kunnen ingrijpen, vragen stellen en/of corrigeren. Een goede verklaring afleggen is namelijk van groot belang voor de verdere procedure. Lees je verklaring ook altijd door voordat je deze ondertekent.

Mijn aanpak bij een politieverhoor:

De toon maakt de muziek. Ik stel mij vriendelijk op en ben ik actief aanwezig. De meeste verhoren die ik bijwoon gaan dan ook prima. Maar soms zit er een verhoor tussen waar ik mijn bijstand niet goed kan uitoefenen. Dit was bijvoorbeeld zo toen ik helemaal in de hoek moest gaan zitten zodat mijn cliënt mij niet kon aankijken of toen ik mijn aantekeningen niet op de tafel mocht leggen, omdat mijn cliënt die dan zou kunnen lezen.

Nieuw beleid voor verhoorbijstand:

Het Openbaar Ministerie hanteert sinds 1 maart 2016 een nieuw beleid voor verhoorbijstand bij meerderjarige verdachten.

‘Lees hier het nieuwe beleid’

Uit dit beleid volgt dat ik als strafadvocaat bij het verhoor aanwezig mag zijn. Ik krijg een kopje thee en ik mag aantekeningen maken. Ik mag alleen aan het begin en aan het eind opmerkingen maken en/of vragen stellen.

De NVSA en NVJSA hebben de rechter in kort geding gevraagd om de Beleidsbrief OM buiten werking te stellen dan wel op te schorten, omdat die in strijd zou zijn met Europese regelgeving en het arrest van de Hoge Raad van 22 december 2014. De Beleidsbrief OM zou niet voorzien in een daadwerkelijke deelname van de raadsman/-vrouw aan het verhoor, betoogden de strafrechtverenigingen. De voorzieningenrechter heeft zich niet uitgesproken, maar stelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Uitspraak Hoge Raad:

De advocaat-generaal Bleichrodt stelt nu in zijn conclusie dat het beleid het recht op verhoorbijstand niet beperkt. Nederlandse strafadvocaten hebben voldoende mogelijkheden om actief deel te nemen aan het eerste politieverhoor. De conclusie van de advocaat-generaal is een advies aan de Hoge Raad. Die zal zich binnenkort formeel uitspreken over de zaak.

 

Facebooktwitterlinkedinmail