Ondertoezichtstelling en bijstand voor de minderjarige (OTS)

Als er problemen zijn over jou, bijvoorbeeld omdat er thuis of op school problemen zijn, dan kan de kinderrechter bepalen dat je onder toezicht gesteld dient te worden. Voordat de kinderrechter een beslissing neemt, mogen je ouders hun mening geven tijdens een zitting. Als je twaalf jaar ouder of bent, mag je ook zelf je mening geven tijdens een zitting.

De instelling die deze maatregel uitvoert heet een gecertificeerde instelling, dit zijn bijvoorbeeld instanties zoals Stichting Samen Veilig (SAVE), de William Schrikker Stichting of het Leger des Heils. Er zal een gezinsvoogd voor je aangesteld worden die je tijdens de ondertoezichtstelling (OTS) zal begeleiden. Deze gezinsvoogd kan beslissingen over jou nemen. Ook kan de gezinsvoogd bepalen dat je sommige dingen moet doen of juist niet moet doen. Als je het niet eens bent met een aanwijzing van de gezinsvoogd dan kun je verzoeken om deze vervallen te verklaren of in te laten trekken. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Duur van de ondertoezichtstelling:

Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal een jaar worden uitgesproken. Elke verlenging dient getoetst te worden door de kinderrechter. Als je twaalf jaar of ouder bent dan kan je ook tijdens deze zitting je mening geven. Ingrid en Dorrit kunnen je adviseren en bijstaan tijdens een zitting.

Als je meer wilt weten over ondertoezichtstelling dan kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Neem direct contact op

 

vfas-page1 NOVA VNJA