Tarieven en pakketten

Voor advocatenkantoor De Zaak in Recht is het van belang dat je duidelijkheid hebt over de kosten van de juridische bijstand. Ons kantoor kan je bijstaan op betalende basis, maar ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Tijdens het eerste gesprek worden heldere afspraken met je gemaakt over de manier van declareren.

De Zaak in Recht biedt voor de volgende werkzaamheden pakketprijzen inclusief 21% btw aan. Zo zijn er geen verrassingen achteraf, wel zo eerlijk en transparant.


Alimentatiecheck:
  • (her)berekening kinderalimentatie 300,- euro incl. btw
  • (her)berekening partneralimentatie 425,- euro incl. btw

Bij deze pakketten krijg je vooraf een overzicht van de benodigde relevante stukken toegezonden. De werkzaamheden starten als wij je stukken hebben ontvangen.

Beide pakketten omvatten een (spreekuur) gesprek over de zaak, bestudering van de stukken, het maken van een alimentatieberekening en een schriftelijk advies.


Procedures:

De Zaak in Recht voor de volgende procedures pakketprijzen inclusief 21% btw:

verzoekschriftprocedure vaststelling van kinderalimentatie: 2.000,- euro incl. btw
verzoek- of verweerschriftprocedure wijziging kinderalimentatie: 2.400,- euro incl. btw
verzoek- of verweerschriftprocedure wijziging partneralimentatie: 2.500,- euro incl. btw
verzoekschriftprocedure wijziging voornaam: 1.250,- euro incl. btw
dagvaardingsprocedure medewerking verkoop woning: 2.500,- euro incl. btw
verzoekschriftprocedure verkrijgen gezamenlijk gezag (zonder nevenverzoeken): 1.650,- euro incl. btw

Bij deze pakketten voor procedures krijg je een overzicht van de relevante stukken toegezonden. De werkzaamheden starten als wij je stukken hebben ontvangen.

Alle pakketten omvatten (naast het spreekuurgesprek) een gesprek over de zaak, bestudering van de stukken, het maken en indienen van een verzoek- of verweerschrift / dagvaarding (je ontvangt dit processtuk eenmalig in concept), het voorbereiden van de zitting tijdens een gesprek op kantoor of vooraf op de rechtbank, de mondelinge zitting (exclusief de gereden kilometers) en het bespreken van de beschikking op kantoor.

Mochten er aanvullende werkzaamheden in de procedures noodzakelijk zijn doordat de zaak bijvoorbeeld complex is of heeft je zaak bijzondere spoed, dan houden wij ons het recht voor om een toeslag op de pakketprijs aan te bieden.

Indien in een procedure meerdere van de bovengenoemde onderwerpen van toepassing zijn, dan is de genoemde pakketprijs niet van toepassing. In overleg zullen wij je dan een aangepaste pakketprijs aanbieden.

De kosten voor de werkzaamheden voorafgaand aan de start van de procedure, het opvragen van de noodzakelijke aktes en het griffierecht zijn niet bij de pakketprijs inbegrepen.


Is er voor jouw zaak geen pakketprijs beschreven?

Vraag hier dan naar bij Ingrid, Ingeborg of Elsa. Wij zullen dan samen met jou bekijken of wij een passende pakketprijs kunnen aanbieden. Dit hangt onder meer af van jouw soort zaak en de benodigde werkzaamheden.

Het wel of niet aanbieden van een pakketprijs voor een andere zaak dan aangegeven is altijd ter vrije beoordeling van ons kantoor.


Betalende basis:

De Zaak in Recht hanteert duidelijke tarieven. Het basis uurtarief bedraagt 165,- euro per uur (exclusief 21% btw).

Afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak kan dit uurtarief worden aangepast. Deze wijziging zal vooraf met je besproken worden. Indien de zaak zich daarvoor leent, kunnen desgewenst ook vaste of maximum afspraken worden gemaakt.

Wij hanteren géén kantoorkosten.

De kosten voor het opvragen van de noodzakelijke aktes en het griffierecht zijn niet bij in het uurtarief inbegrepen en zulle apart worden gefactureerd.


Gefinancierde rechtsbijstand:

Het kantoor behandelt ook zaken op basis van een toevoeging. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kan je nagaan of je daarvoor in aanmerking komt. Ook tijdens het eerste (spreekuur) gesprek zal er samen met jou bekeken kunnen worden of je in aanmerking zou kunnen komen voor een toevoeging.

In beginsel neemt de Zaak in Recht geen lopende toevoegingen over van andere advocaten.

Neem direct contact op