Erfrecht

Het overlijden van een dierbare heeft grote impact op de nabestaanden c.q. erfgenamen. Zowel emotioneel als praktisch kunnen er een hoop vragen bij je opkomen, bijvoorbeeld over de aanvaarding van de erfenis, de verdeling van de erfenis of de vereffening van de nalatenschap.

Ook kunnen er vragen ontstaan over de aanstelling of taakuitvoering van een executeur, de legitieme portie, legaten, wilsrechten, bewind voering of de ouderlijke boedelverdeling. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat zoals Ingeborg helpt je bij het beantwoorden van deze vragen. Bijvoorbeeld bij de uitleg van het testament of een advies om tot een goede verdeling te komen.

Geschillen & conflicten

Helaas kunnen er na het overlijden ook geschillen en conflicten ontstaan tussen nabestaanden. Hulp van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat als Ingeborg biedt veel uitkomst. Het is van belang dat je bij onenigheid tijdig informatie en hulp vraagt. Zo voorkom je dat de kwestie moeilijker wordt. Bijvoorbeeld als uit het testament blijkt dat een kind is onterfd. Of een erfgenaam heeft zich goederen van de erflater toegeëigend, zonder overleg met de andere erfgenamen.

Ook kan het zijn dat de erfgenamen het niet eens worden over de vraag welke bezittingen en schulden de erflater had. Complicaties kunnen ook ontstaan als er een stiefouder is, die aanspraak maakt op bezittingen van de erflater.

Erfrechtspecialist

Ingeborg kan jou, als erfrechtspecialist, onder meer in deze situaties adviseren over je rechten en plichten. Zij kan je dan bijvoorbeeld bijstaan in een procedure, bij het opvragen van informatie bij de andere erfgenamen of het vaststellen van de omvang van de nalatenschap. Daarnaast kan zij procedures over de omvang van de legitieme portie voor je voeren.

Bij het overlijden van een naaste komen heel veel emoties kijken. Mijn ervaring is dat het bij een geschil tussen de nabestaanden niet gaat om het geld dat verdeeld moet worden, maar om eerlijkheid en rechtvaardigheid. Met een cliënt bespreek ik welk doel hij of zij heeft en hoe wij dat samen kunnen bereiken.”

Neem direct contact op