Curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Niet alleen kinderen hebben bescherming nodig; ook sommige volwassenen moeten worden beschermd. Niet iedereen is namelijk even goed in staat om voor zichzelf te zorgen of zelf de financiële zaken te regelen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die dementeren, verstandelijk beperkt of verslavingsgevoelig zijn. Ook kunnen dit mensen zijn die psychiatrische problemen hebben.

Om deze kwetsbare mensen te beschermen kan de rechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt voor de betrokkene financiële beslissingen en/of beslissingen over de persoonlijke verzorging en begeleiding.

Er bestaan drie verschillende soorten beschermingsmaatregelen:
  • Mentorschap is bedoeld voor mensen die zelf (niet) meer in staat zijn hun persoonlijke belangen behartigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beslissingen over persoonlijke verzorging en begeleiding. Het is mogelijk om, naast mentorschap, ook bewind te verzoeken;
  • Bewindvoering is bedoeld voor mensen die zelf (niet) meer in staat zijn hun eigen financieel zaken te regelen. De beide maatregelen kunnen gezamenlijk worden aangevraagd. Het is dus mogelijk om, naast bewindvoering, ook mentorschap te verzoeken;
  • Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële en persoonlijke zaken (niet) meer zelf kunnen regelen. De gevolgen van de curatele zijn het meest ingrijpend. Degene die onder curatale zal worden gesteld (de curandus) kan niet meer zelfstandig overeenkomsten aangaan. Het is niet mogelijk om, naast curatele, ook bewindvoering of mentorschap aan te vragen.

Deze beschermingsmaatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Curatele, bewindvoering of mentorschap kan onder meer worden aangevraagd door de betrokkene zelf, zijn of haar partner of kinderen.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Neem direct contact op

 

hightrust-page1 vfas-page1 NOVA